Phân cấp quản lý theo danh mục hóa chất

va_changer78

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phân cấp quản lý theo nhóm hoá chất như sau:


Bộ Công thương
Quản lý hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; quản lý hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng; (Luật hoá chất. 2007)
+Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;
  • Xăng, dầu và các chế phẩm dầu khí
  • Khí hóa lỏng, và các sản phẩm khí tự nhiên
  • Hóa chất công nghiệp nguy hiểm
+Danh mục hóa chất cấm: Phụ lục III, Nghị định 108/2008/NĐ-CP.
+Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh: Phụ lục II, Nghị định 108/2008/NĐ-CP.
+Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; (Luật hoá chất. 2007) : Phụ lục 4,7 Nghị định 26/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất.
+Danh mục hóa chất phải khai báo: phụ lục V, Nghị định 108/2008/NĐ-CP.
+Danh mục các hóa chất không được sử dụng trong các sản phẩm gia dụng, sản phẩm tiêu dùng, trừ các sản phẩm do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; (Luật hoá chất. 2007)
Bộ Tài nguyên Môi trường

+Hóa chất độc tồn dư, hóa chất độc tồn dư của chiến tranh, hóa chất độc không rõ nguồn gốc và hóa chất độc bị tịch thu. (Luật hoá chất. 2007)
+Chất thải nguy hại (Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành)

Bộ Khoa học Công nghệ
+Hóa chất ít nguy hiểm; (Luật hoá chất. 2007)
+Chất phóng xạ;
+Hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

Bộ Y tế (Luật hoá chất. 2007)
+Hóa chất sử dụng để bào chế dược phẩm cho người, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế. (Luật hoá chất. 2007)
+Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;
+Hóa chất, sản phẩm hóa chất sử dụng trong ngành y tế
+Hóa chất, sản phẩm hóa chất sử dụng trong ngành thực phẩm
+Danh mục hóa chất cấm,
+Danh mục hóa chất hạn chế sử dụng,
+Danh mục hoá chất được sử dụng trong lĩnh vực y tế, phụ gia thực phẩm
+Danh mục hóa chất không được sử dụng, hạn chế sử dụng và được sử dụng trong lĩnh vực y tế, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm và phụ gia thực phẩm. (Luật hoá chất. 2007)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quản lý hóa chất sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm; (Luật hoá chất. 2007)
+Danh mục hoá chất được phép sử dụng
+Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
+Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;
+Hóa chất, sản phẩm hóa chất sử dụng trong thú y
+Hóa chất, sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật
+Hóa chất, sản phẩm hóa chất sử dụng trong ngành thủy sản

Bộ Quốc phòng
+Hóa chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

+Hóa chất trong các cơ sở dạy nghề. (Luật hoá chất. 2007)

Bộ Giáo dục và Đào tạo
+Hóa chất trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. (Luật hoá chất. 2007)

Tài liệu tham khảo
- Luật hoá chất. 2007. Chính phủ. số 06/2007/QH12.
- Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- Nghị định 108/2008/NĐ-CP. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 2007. Nghị định này thay thế các quy định tại Chương I, Chương II, Điều 12, Điều 13, Điều 20 Chương III và Chương IV Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất.
- Nghị định 26/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất
 
scroll-topTop