Phân compost của rác thải đô thị (phần 1)

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
COMPOSTING OF MUNCIPAL
SOLID WASTES
( Phân compost cuả rác thải đô thị )

12.1 PRINCIPLES ( Nguyên lý )
Definition ( Định nghĩa )
 Sự định nghĩa cuả phân compôt như đã được áp dụng cho việc quản lý MSW được định nghiã như sau: “ Phân compôt là sự phân huỷ thuộc sinh vật học cuả phần nhỏ chất hưữ cơ bị phân huỷ do vi khuẩn cuả MSW dưới các điều kiện được quản lý tới một tình trạng ổn định và đầy đủ cho sự tích trữ mang tính chất miễn phí nhưng gây ra sụ phiền toái cho khư vực xung quanh, cho quá trình tiến triển và cho việc sử dụng an toàn đối với các ứng dụng trên mặt đất ( Golueke et al 1955; .....1993 ) Cuối cùng ( nghiã là việc phân biệt) các thuật ngữ trong định nghiã là “ sự phân huỷ mang tính sinh vật học” phần nhỏ chất vi khuẩn bị phân huỷ do vi khuẩn cuả MSW và “tình trạng ổn định đầy đủ”
 Sự định rõ “ sự phân huỷ thuộc sinh vật học” gần vơí việc xử lý và việc nghiền rác cuả phần nhỏ chất hưữ cơ có nguồn gốc sinh vật học cuả MSW . Sự định rõ “ theo các điều kiện được quản lý” phân biệt hỗn hợp từ sự phân huỷ đơn giản xảy ra ở những nơi đổ rác bừa bãi, các khu chôn rác và các nơi chăn nuôi gia súc. Sự định rõ “tình trạng ổn định đầy đủ” là tiên quyết mang tính chất miễn phí quá trình tiến triển và cho việc sử dụng an toàn đối với các ứng dụng trên mặt đất .
Biology ( Sinh vật học )
 Những sinh vật liên quan một các tích cực trong hỗn hợp được phân laoị thành sáu nhóm lớn. Các nhóm này được đặt tên nhằm làm giãm sự phong phú cuả: (1)vi khuẩn, (2) khuẩn tia, (3) nấm, (4) động vật đơn bào, (5) giun, (6) một vàì ấy trùng.Vi khuẩn bao gồm một daỹ phân bố rộng cuả cáclớp, họ, giống và loài. Ví dụ những đơn tử giả được tách ra và phân loaị thành loaì. Mặc dù khuẩb tia là vi khuẩn nhưng chúng được tách ra riêng biệt là vì vị trí cụ thể cuả chúng trong giai đoạn xử lý cuả tiến trình (Golueke et al 1955 )
 Hai nhóm khuẩn tia được cách ly và xác định là Actinomyces and Streptomyces (Golueke et al 1955 ) Nấm có thể so sánh vơí vi khuẩn về mặt số lượng và về tầm quan trọng rtong các giai đoạn sau cuả tiến trình. Giun bao gồm giun tròn và giun đất ( một vài giun đốt). Ấu trùng là các loài biết bay khác nhau
 Việc cố gắng để nhận dạng hệ thống cấp bậc cuả vi trùng xuống mức độ loaì dựa vào cơ sở số luợng và hoạt động trong tiến trình phân compôt đã đạt được một số thành công nhỏ bơỉ nhũng sự khác biệt tại địa phương là không thể tránh được trong toàn bộ các tình huống có thể sử dụng và thuộc môi trường. Thậm chí ngay cả tính không kiên định phát sinh từ việc giới hạn các thủ tục phân tích và các kỷ thuật hiện thời. Tuy nhiên sụ khaí quát hoá rộng rãi sau đây đã đựơc chứng minh để thích hợp cho chuỗi hoạt động của phân compôt, đặc biệt cho MSW. Về mặt số l ượng và hoạt động cuả phân compôt thì sinh vật cơ thể chiếm ưu thế là vi khuẩn và nấm, và vơí một phạm vi nhỏ bé hơn đó chính là động vật đơn bào. Tuy nhiên một vài sinh vật có thể cao hơn như giun đất và loaì ấu trùng khác nhau có thể xuất hiện ở các giai đoạn sau đó cuả tiến trình phân compôt.
 Tầm quan trọng về kinh tế và thực tiễn to lớn là sự hiện diện cuả tất cả các sinh vật cơ thể này là có đặc tính cuả rác thải, đặc biệt là rác thải sân bãi và MSW. Vì thế như đã được xác định bằng việc chỉ đaọ một cách cẩn thận của nghiên cứu khoa học thì việc chỉ đaọ bằng cách tiêm trùng ( bao gồm các hóa chất hưũ cơ, các nhân tố phát triển....) thì việc sử dụng các chất tiêm trùng không những không cần thiết mà còn bất lơị về kinh tế.
Classification ( Sự phân loaị )
 Tiến trình phân compôt có thể được phân loaị về mặt phân biệt điều kiện trồng trọt và về mặt kỹ thuật. Phần này giải quyết sự phân loaị các điều kiện trồng trọt ( có nghiã là nhịp điệu tương phản với kỵ khí , sống trong môi trường có độ ẩm vừa phải tương phản với môi trường độ ẩm nhiệt. Sự phân loại dựa trên nền tảng kỹ thuật học dành riêng cho phần 12.2
 Aerobic vs. Anaerobic (nhịp điệu tương phản với kỵ khí )
Theo nguồn gốc phân compôt được phân loaị thành Aerobic và Anaerobic ( * tiến trình Aerobic là những tiến trình được thực hiện với sự góp mặt cũng như vắng mặt của khí oxy ) và nhiều sự tranh luận đã được sự đồng ý cuả nhiều người. Tuy nhiên theo thời gian thì phương thức Aerobic đã trở thành một phương thức thường dùng và phân compôt Anaerobic lại rơi vào tìng trạng không được ưa thích. Trên thực tế, một xu thế đã phát triển trong những năm gần đây để định nghĩa phân compôt là sự phân huỷ theo nhịp điệu do đó đang làm mất dần đi thuật ngữ phân compôt kỵ khí. Tuy nhiên theo nhiều nhà thực hành đặc biệt những nhà chuyên môn về phân compôt thì họ không theo phương hướng này. Việc không chú ý các quan điểm về vấn đề duy trì các điều kiện nhịp điệu một cách phức tạp trong phân compôt sẽ rất khó khăn, tốn kém và không thự tế. Theo sự thưà nhận thì mùi hôi thối kết hợp với môi trường có độ ẩm vưà phaỉ thì một phương thức mang nhiều tính xác thực là thiết kế hệ thống phân compôt mà nhịp điệu được thúc đẩy còn đơì sống kỵ khí bị giãm đến mức tối thiểu là có thể thực hiện được.
 Mesophylic vs. Thermophylic ( môi trường có độ ẩm vừa phải tương phản với môi trường độ ẩm nhiệt )
Trong thực hành phân compôt ghiện đaị thì vấn đề nững thuận lơị có liên quan cuả một tiến trình tổng thể môi trường độ ẩm nhiệt đựơc nêu ra bơỉ vì với một vài sự loaị trừ thì phân compôt kết hợp chặt chẽ với những độ tăng , giãm nhiệt độ xảy ra thông thường trừ khi việc đo lường tích cực được tiến hành để phá vỡ tiến trình. Môi trường độ ẩm vừa phải là phạm vi nhiệt độ khoảng từ 5°cho tới 45°C. Môi trường độ ẩm nhiệt là phạm vi nhiệt độ khoảng từ 45 cho tơí 75°C
Compost Phases ( Các giai đoạn phân compôt)
 Đặc tính phân compôt là một chuỗi sinh thái học cuả mật độ vi khuẩn mà hầu hết lúc nào cũng hiện diện trong rác thải. Mật độ này bắt đầu với sự thiết lập các điều kiện phân compôt. Vi khuẩn được goị là “cư dân chính thức” ( bản xứ) có khả năng sử dụng các chất dinh dưỡng có trong rác thô lặp tức bắt đầu sinh sôi nảy nở. Do hoạt động của nhóm này, các điềukiện trong khối phân compôt trở nên có ích cho các cư dân bản địa tăng nhanh về số lượng. Biểu đồ sự tác động liên tiếp của tất cả vi khuẩn trong khối phân compôt sẽ đưa đến một đường cong, hình dạng của đường cong này gồ ghề phản ánh tính sinh trưởng thông thường của vi khuẩn và phản ánh việc tăng và giãm nhiệt độ trong suốt tiến trình của phân compôt (xem hình 12.3 ). Việc đánh giá từ dường cong biểu đồ thì tiến trình phân compôt tiến triển theo ba giai đoạn có tên là: (1) giai đoạn chậm chạp ban đầu ( lag phase), (2) giai đoạn phát triển theo đường số mũ và kèm theo sự tăng cường của hoạt động ( active phase) mà (3) cuối cùng vuốt thon thành dốc nghiêng cuối cùng mà tiếp tục cho đến khi những mức độ xung quanh đạt được ( “ giai đoạn uốn quanh” hoặc “ giai đạon mưmg mủ”). Theo thông lệ thì chuỗi các giai đoạn này bị sự cố bởi việc tăng và giãm nhiệt độ trong khối phân compôt.. Một biểu đồ của việc tăng giãm nhiệt độ sẽ dẫn đến một đuờng uốn cong mà đồng nhất với đường cong tăng trưởng.
 Quá trình diễn biến của tiến trình trong tất cả các khía cạnh và nét đặc trưng của sản phẩm được quyết định bởi những yếu tố môi trường mà tiến trình này bộc lộ bằng các giới hạn điều hành theo sau và bằng kỹ thuật học được ứng dụng. Độ lệch dốc đứng trong suốt một vài giai đoạn báo hiệu một sự trục trặc. Giai đoạn tiếp tụcvới sự loại trừ sự trục trặc.
 Lag Phase ( giai đoạn chậm chạp) Giai đoạn chậm chạp bắt đầu ngay khi cácđiều kiện phân compôt được củng cố. Đó là giai đoạn thích nghi của vi khuẩn mà nét đặc trưng là sẵn sàng trong rác thải.
Vi khuẩn bắt đầu phát triển thông qua việc tiêu thụ đuờng, tinh bột và các axit amin hiện diện trong chất thải rắn. Việc phân tích chất thải để làm thoát các chất dinh duỡng bắt đầu. Bởi vì hoạt động gia tốc, nhiệt độ bắt đầu tăng lên trong khối phân compôt. Các đơn tử giả (pseudomonads ) đươc nhận dạng một cách hợp lý như là thành viên giữa nhiều loài vi khuẩn khác nhau.Hiện tại, động vật đơn bào và nấm không thể thấy rõ.Giai đoạn chậm chạp rất ngắn khi rác thải phân huỷ và/hoặc rác thải sân bãi thuộc dạng thảo mộc bị ảnh hưởng. Giai đoạn này đôi khi xảy ra lâu hơn với sự pha trôn giữa MSW với rác thải thuộc tính gỗ và giai đoạn này rất kéo dài đối với lá cây khô và các chất thải chịu nhiệt như cỏ khô, rôm, vỏ trấu và mùn cưa.

HÌNH 12.3 Đường cong nhiệt độ điển hình được quan sát trong suốt
những giai đoạn của phân compôt khác nhau.

 Active Phase ( giai đoạn tích cực ) Sự chuyển từ giai đoạn chậm chạp sang giai đoạn tích cực được đánh dấu bằng việc tích cực hoạt động của vi khuẩn. Hoạt động này được biểu hiện bằng việc tăng không đột ngột và rất dốc của nhiệt độ trong phân compôt. Nhiệt độ tăng lên tiếp tục cho đến khi sự tấp hợp của các chất thải phân huỷ ban đầu còn lại đủ sức hổ trợ cho hoạt động tích cực và hoạt động mở rộng. Trừ khi biện pháp đối phó được đặt ra nhiệt độ có thể đạt đến 70°C hoặc cao hơn.
 Hoạt động tồn tại tại đỉnh cho đến khi việc cung cấp chất dinh dưỡng có giá trị và các nguyên vật liệu bị phân huỷ bắt đầu thu nhỏ lại. Trong biểu đồ đường cong nhiệt độ, giai đoạn của hoạt động đạt đỉnh được biểu thị bằng một đường dát mõng của đuờng cong.( có nghĩa là tình trạng ít hoặc không thay đổi tiếp sau thời kỳ tăng trưởng hoặc phát triển nhanh; trạng thái bình ổn). “ trạng thái bình ổn” này có thể rút ngắn lại còn một vài ngày hoặc nếu sự tập hợp của các nguyên liệu có sức chịu đựng cao thì trạng thái này có thể kéo dài một vài tuần.
 Sự kéo dài của toàn bộ giai đoạn tích cực( giai đoạn tích cực ngày càng nhanh + giai đoạn bình ổn) khác với móng nền ( tầng đất nền) và khác với các điều kiện môi trường và diều kiện hoạt động. Thật vậy, giai đoạn này có thể rút ngắn từ 5 đến 6 ngày hoặc kéo dài từ 2 đến 5 tuần. Giai doạn này nên được lưu ý rằng việc giãnm nhiệt độ đột ngột trong suốt giai đoạn tích cự là biệ uhiện của một vài sự cố mà đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức (như sự thiếu hụt nguồn oxy, độ ẩm vượt quá giới hạn ) Nhiệt độ giãm để trở lại ban đầu là do suốt quá trình rút ngắn.

 Maturation or Curing Phase ( Sự mưng mủ và giai đoạn chữa trị) Cuối cùng thì viêc cung cấp nguyên vật liệu phân huỷ ban đầu yếu đi và sự mưng mủ bắt đầu diễn ra. Trong giai đoạn này kích thước/tỷ lệ của nguyên vật liệu đó là sự vận động mang tính chịu nhiệt ổn định và sự sinh sôi nẩy nở của vi khuẩn do đó suy yếu dần. Nhiệt độ bắt đầu giãm không thay đổi , nhiệt độ tiếp tục tồn tại cho đến khi nhiệt độ xung quanh đạt được. Thời gian liên quan đến sự mưng mủ có chức năng của tầng nền va các điều kiện hoạt động và các điều kiện môi trường ( có nghĩa là rút ngắn từ một vài tuần cho tới kéo dài một hoặc hai năm)

Environmental Factors and Parameters ( Các giới hạn và các yếu tố môi truờng)
 Nutrients and Substrate Trong khối phân compôt, substrate and nutrient supply là tương đồng nhau bởi vì lớp nền là nguồn chất dinh dưỡng. Trong khối phân compôt của các chất thải sân vườn và MSW phần nhỏ các chất hữu cơ có nguồn gốc từ sinh vật học của các chất thải là lớp nền. Sự định rõ “ nguồn gốc sinh vật học” loại trừ những chật thải hữu cơ tổng hợp. Sự loại trừ hữu cơ tổng hợp có ý nghĩa thực tiễn bởi vì sự loại trừ đã loại bỏ nhiều loại nhựa. Chất thải có nguồn gốc sinh vật học không giống với rác thải hữu cơ tổng hợp về cấu trúc phân tử và về sự sắp xếp. Những ví dụ của rác thải hữu cơ có nguồn gốc sinh vật học như gỗ, giấy, thực vật và rác thải vụ mùa. Nhựa và vỏ xe chuyên chở là những ví dụ của rác thải hữu cơ tổng hợp.
 Có nhiều sự ngoại lệ cho nhu cầu nguồn gốc sinh vật học. Thậtvvậy số lượng của sự ngoại lệ này đang gia tăng vì những sự tiến bộ đang được tiến hành trong ngành di truyền học về vi trùng, sự thành thạo gien và việc ứng dụng phân tử. Đây là vị trí đặc biệt đối với chật hữu cơ độc hại và thuốc trừ sâu hoá học. Tuy nhiên còn nhiều việc phải tiến hành trước khi những việc ngoại lệ trở thành tổng quát.
 Mặc dù rác thải tiêu chuẩn chứa đựng tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết nhưng trong thực tế các chất dinh dưỡng cày có thể cần thiết tại những thời điểm khi thêm vào một chất dinh duỡng hoá học nhằm chữa trị sự thíêu hụt chất dinh dưỡng.

 Chemical Elements( Những nguyên tố hoá học) Những nguyên tố chính ( “các chất dinh dưỡng lớn”) là carbon (C), nitrogen (N), phosphorus (P), và potassium (K). Trong số các nguyên tố hoá học đươc sử dụng trong khoảng 1 phút (“ Chất dinh dưỡng lớn” hoặc “chất dinh dưỡng nhỏ”) là cobalt (Co), manganese (Mn), magnesium (Mg), và copper (Cu). Calcium (Ca) bị hạ thấp giữa marco và micronutrients. Carbon bị oxy hóa ( hô hấp) để sản sinh năng lượng và trao đổi chất cho các thành phần tế bào tổng hợp. Nitơlà một thành phần quan trọng của chất nguyên sinh, chất đạm và các axit amin. Một sinh vật có thể không phát triển mà cũng không nhân đôi trong việc vắng mặt của nitơ trong một hình thức có nghĩa là co 1thể sử dụng được. Mặc dù vi khuẩn tiếp tục tích cực mà không có nguồn nitơ nhưng hoạt động này bị thoái hóa một cách nhanh chóng như nhũưng tế bào cằncỏi và chết đi. Nguyên lý sử dụng Calcium như một tầng đệm( ngăn chặn việc thay đổi độ pH ). Phosphorus tham gia vào nguồn năng lượng và mở rộn gthêm là trong chất nguyên sinh tổng hợp.

 Availability of Nutients ( Tính ích lợi của các chất dinh dưỡng )
 Một khía cạnh của sự nuôi duỡng là sự hiện diện rất nhỏ của thành phần dinh dưỡng trong lớp nền không đủ để nuôi dưỡng. Để được sử dụng các nguyên tố phải ở trong một dạng mà có thể bị đồng hoá bởi sinh vật.. Tóm lại, nguyên tố phải “ tiện ích” cho sinh vật.Việc áp dụng này thậm chí trở thành đường, tinh bột mà phần lớn chúng có ích lợi cho việc phân huỷ.
 Tính ích lợi cho vi khuẩn là một chức năng của sinh vật. Thật vậy, các vi khuẩn của các nhóm vi khuẩn hiện tại có một hệ en-zim phức tạp cho phép vi khuẩn xâm nhập, làm rã ra ( thoái hoá ), và sử dụng chất hữu cơ hiện diện trong chất thải rắn. Những nhóm thiếu nhu cầu phức tạp có thể sử dụng như một nguồn dinh dưỡng duy nhất cho những sản phẩm bị phân huỷ ( ở tầng trung) được sản sinh bởi en-zim cung cấp cho sinh vật.
 Mặt hạn chế đang được xem xét tính ích lợi có ý nghĩa đặc biệt.Ý nghĩa này là yếu tố thực hiện phân compôt của 1 chất thải là kết quả của chuỗi năng động của những nhóm sinh vật siêu nhỏ. Trong chuỗi năng động này những nhóm ( chuẩn bị) cách thức cho vi khuẩn tiêp theo. Trong tình huống này, chuỗi liên tiếp không nhất thiết bao hàm những nhóm “ đến và đi” trong chuỗi. Trái lại một vài hoặc thậm chí hầu hết những nhóm có thể tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên một vài nhóm bền có thể trở nên ít nổi bật hơn trong hoạt động đang tiếp tục diễn ra.
 Một vài chất hũư cơ nào đó thì không dễ dàng bị phân huỷ thậm chí cả những vi khuẩn có sự đòi hỏi en-zim phức tạp. Những nguyên vật liệu chịu nhiệt như thế bị phá vở một cách chậm chạp mặc dù sự kéo dài các điều kiện tại những mức độ tối ưu. Những ví dụ là chất gỗ ( linhin) và chất kitin. Ligin là thành phần chính của gỗ trong khi đó chitin là thành pầhn chính của lông vũ và loại động vật có vỏ (nhất là động vật có khuynh hướng íc lợi cho nhiều loài nấm, lại mang tính chịu nhiệt cho hầu hết vi khuẩn.
 Nitơ thì có khuynh hướng ích lợi khi nitơ ở trong các hình thức: có protein( proteinaceous ), sự kết hợp của hai hay nhiều axit amin tạo thànnh chuỗi ( peptide ) hoặc axit amin. Mặt khác vì sức bền của các phân tử chitin và lignin đối với việc xâm nhập vi khuẩn nên một lượng nhỏ khí nitơ thoát ra quá chậm đối với phân compôt thực tế.

 Carbon-to-Nitrogen Ratio( Tỷ lệ Carbon- Nitơ)tỷ lệ Carbon- Nitơ thích hợp (C/N) là quan trọng nhấtcảu các yếu tố dinh dưỡng, trong nhiều kinh nghiệm đưa ra rằng hầu hết chất thải hữu cơ chứa đựng các chất dinh dưỡng khác trong các khoản được yêu cầu và tỷ lệ cho phân compôt. Tỷ lệ lý tưởng là khoảng 20 đến 25 phần của carbon có sẵn cho tới 1 phần nitơ. Lượng nitơ và C/N của nhiều loại chất thải được đưa ra ở bảng 12.1

Bảng 12.1 Tỷ lệ phần trăm của Nitơ, C/N và độ ẩm
của các chất thải thu thập được
Nguyên vật liệu %N C/N % độ ẩm
(trọng lượng khô) (trọng lượng) ( trọng lượng)
Hạt ngô 0,4-0,8 56-123 9-18
Thân cây ngô 0,6-0,8 60-73 12
Rác thải trái cây 0,9-2,6 20-49 62-88
Vỏ trấu 0,0-0,4 113-1120 7-12
Rác thải rau xanh 2,5-4,0 11-13 *
Ổ rơm gia cầm ( vỉ nướng thịt ) 1,6-3,9 12-15 22-46
Phân gia súc 1,5-4,2 11-30 67-87
Phân ngựa 1,4-2,3 22-50 59-79
Rác ( thức ăn thừa) 1.9-2.9 14-16 69
Giấy ( từ rác thải trong nhà) 0.2-0.25 127-178 18-20
Chất thải 0.6-1.3 34-80
Bùn đặc từ cống rãnh 2.0-6.9 5-16 72-84
Những mãnh kiếng cắt nhỏ 2.0-6.0 9-25
Lá cây 0.5-1.3 40-80
Cây bụi cắt tỉa 1.0 53 15
Cây cắt tỉa 3.1 16 70
Mùn cưa 0.06-0.8 200-750 19-65

 Một tỷ lệ C/N cao hơn 20/1 hoặc 30/1 có thể làm chậm tiến trình phân compôt. Một tỷ lệ C/N thấp hơn 15/1 cho tới 20/1 sẽ dẫn đến việc mất nitrogen cũng như ammonium N. Việc thêm chất thải có khí nitơ có thể làm chậm tỷ lệ không tốt cuả C/N, ngược laị việc thêm vào chất thải có khí carbon có thể làm tăng tỷ lệ thấp không mong muốn cuả C/N. Những ví dụ cuả chất thaỉ có khí nitơ là nhũng mãnh kiếng vụn, thảm thực vật, thức ăn thưà, bùn đặc từ cống rãnh và phân bón hoá học thương mại.Cỏ khô, lá cây khô, những miếng gỗ nhỏ là những ví dụ cuả chất thải có khí carbon.
 Yêu cầu là khí carbon paỉ được đặt trong tình trạng có sẵn thấp hoặc thậm chí đuợc bài tiết ra từ các chất thaỉ gỗ hoặc các chất thaỉ có tính gỗ, đây được xem như là một nguồn carbon trong tiến trình phân trộn cuả bùn đặc từ cống rãnh .Thật vậy, mù cưa, những miếng gỗ nhỏ hoặc gỗ bào dùng làm dày thêm bùn đặc từ cống rãnh thì không nên xem xét như là một nguồn carbon. Mặc dù khí carbon có trong giấy, lá cây khô, những miếng gỗ nhỏ thì liên quan đến quá trình làm chậm tính có sẵn cuả khí carbon nhưng các nguyên vật liệu chất thaỉ có thể được xem là nguồn carbon để giới hạn độ gia tăng cuả chất khí naỳ. Hơn nữa, vì khí carbon có trong các các nguyên vật liệu chất thaỉ thêm vào sau chỉ làm chậm tính có sẵn cuả khí carbon nên các nguyên vật liệu chất thaỉ này có thể làm tăng cường tỷ lệ C/N cao hơn trong sự cho phép từ 35 cho tơí 40/1
 Phân bón động vật, bùn đặc từ cống rãnh và phân bón hoá học thương mại (dùng trong nông nghiệp) là những nguồn có đầy đủ khí nitơ và các thành phần cần thiết khác. Ví dụ, kinh nghiệm cho thấy rằng tăng tỷ lệ C/N tăng không mong muốn cuả phần nhỏ các chất hưũ cơ cuả rác thải có thể làm chậm một cách thuận lợi thông qua việc thêm vào bùn đặc bị đồng hoá ( Diaz et al 1977)

 Particle Size Theo lý thuyết, kích thước nhỏ càng bé thì sự tấn công cuả vi trùng càng nhanh. Tuy nhiên trong thực tế thì có sự xuất hiện này rất nhỏ nhằm duy trì trạng thái xốp hoặc trạng thái tổ ong trong khối phân trộn. Size này là “minimum particle size” cuả nguyên vật liệu chất thải. Trong thực tế “điều kiện thuận lơị nhất” là một hoạt động mang tính quy luật tự nhiên cuả nguyên vật liệu chất thaỉ. Vơí tính cứng chắc không linh động hoặc không sẵn sàng kết chặt cuả nguyên vật liệu chất thaỉ như chất thaỉ sợi, nhánh nhỏ, nhánh tỉa và rôm rạ thì kích thước thích hợp là từ ½ inch( 13 mm) cho tới khoảng 2 inch (50 mm). Kích thước nhỏ cuả một khối thảm thực vật tươi lớn như chất thải rau cải, trái cây và thảm cỏ bị cắt tỉa nên nhỏ hơn 2 inch ( 50 mm). Ngược laị, dựa vào việc phân huỷ toàn bộ cuả nguyên vật liệu chất thải, kích thước tối đa có thể lớn tớí 6 inch ( 0.15 m) hoặc hơn.

 Oxygen Việc có sẵn khí oxy là một yếu tố môi trường chủ yêú trong phân compôt và trong nhiều phân compôt thì đây là một tiến trình năng động. Oxy là một yếu tố chính trong sự hô hấp và trong các hoạt động mang tính trao đổi chất cuả vi khuẩn. Sự gián đoạn khí oxy có sẵn trong khối phân trộn sẽ dẫn đến một sự gián đoạn việc trao đổi chất, sự gián đoạn các sản phẩm được sản xuất tức thơì mà phần lớn đặc tính cuả sác sản phẩm này là nặng muì. Vi khuẩn tham gia vào trong tiến trình phân trộn tuân thủ theo nguồn khí oxy cuả chúng từ không khí bên ngoaì để tiếp xúc (có nghĩa là không khí tác động lên chúng). Do đó, lượng oxy có trong không khí phải được cung cấp liên tục hoặc không khí phải luôn xuất hiện để thay thế một cách liên tục. Các khe hở chứa oxy trong dãy thoát hơi có thể đựợc ước lượng bởi việc sử dụng máy dò oxy beên trong các dãy thoát hơi .Lượng oxy trong nguồn không khí đi vào và thoát ra ngoaì qua một dãy thoát hơi tĩnh ( hơi thoát bắt buộc) và trong hệ thống ống mạch có thể được đo lường một cách chính xác. Để tiện lơị hơn thì lượng oxy cần thiết cho vi khuẩn goị là “ nhu cầu oxy”
 Những nổ lực để thiết lập tỷ số cung cấp mang tính chất toàn cầu cuả việc thoát khí oxy để sử dụng như một thiết lập về thông số / giới hạn đã không thành công. Lý do cơ bản cho việc không thành công này là tính biến thiên cuả các yếu tố chính mà ảnh hưởng đến nhu cầu oxy. Giữ những yếu tố trên còn xuất hiện thêm nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, độ ẩm chứa đựng, mật độ cuả hầu hết vi khuẩn, sự có sẵn cuả các chất dinh dưỡng. Vì thế việc quyết định lượng hơi thoát ra sẽ đáp ứng được nhu cầu đặc biệt thêm vào khác về mức độ phức tạp bơỉ vì khả năng và việc thể hiện về trang thiết bị cho việc thoát hơi và điều kiện vật lý tự nhiên cuả khối phân compôt bắt buộc phải được tính toán chi tiết. Nhũng phương pháp không phức tạp được sử dụng trong việc quyết định đến nhu cầu oxy trong việc xử lý nước thải thì lạc hậu và không thích hợp cho hầu hết khối phân compôt ( như phương pháp COD, BOD)
 Tính biến thiên cuả nhu cầu oxy được chứnh minh bơỉ tính đa dạng cuả các kết quả được thông báo trong tài liệu. Một thông báo sớm nhất mô tả một nghiên cứu thì không khí đã đi qua tại một tỷ lệ được biết rõ thông qua nguyên vất liệu trong khối phân trộn kèm theo trong hình ống và lượng oxy chứa đựng trong luồng khí ảnh hưởng và thoát ra được kiểm soát ( Schulz 1960, 1964). Lượng oxy thoát ra tăng lên từ 1 mg/g cuả vật chất bay hơi ở 30°C cho tới 5 mg/g ở 63°C. Trong một nghiên cưú sau này, Chrometska (1968) đã quan sát nhu cầu oxy trong daỹ từ 9 mm³/g.h cho tơí 284 mm³/g.h để phân hình thành phân compôt từ chất thải thô. Phân compôt “tươi” (sau 7 ngày) phải đạt yêu cầu là 176 mm³/g vào ngày thứ 24. Trong một bài báo cuả Regan và Jeris ( 1970) về sự phân huỷ cuả chất cellulose và rác thải quan sát thấy rằng việc thoát / hấp thụ khí oxy thấp nhất là khi nhiệt độ cuả khối phân compôt ở 30°C và khi độ ẩm chứa đựng đạt 45 % ( 1.0 mg oxygen/g nguyên vật liệu thoát hơi mỗi giờ ) Việc hấp thụ khí oxy đạt được cao nhất là khi nhiệt độ đạt 45°C và khi độ ẩm chứa đựng đạt 56%
 Với chi tiết cụ thể được miêu tả nhằm thiết lập một luồng không khí trong suốt hệ thống ống mạch cuả phản ứng và để mở rộng thêm phần nào luồng không khí xuyên suốt một khối rác bất động / tĩnh, việc trình bày chi tiết hoạt động sẽ được chi tiết lượng khí carbon và quyết định lượng oxy tiêu hao trong quá trình oxy hóa khí carbon. Thiếu sót trong phương pháp như thế sẽ là kết quả cho việc thiết lập laị phương pháp này bởi vì thông thường thì chỉ có phần nhỏ khí carbon là thích hợp cho hầu hết vi khuẩn. Tuy nhiên một vài phương pháp được thiết lập laị là thích hợp bơỉ vì tính không thể thực hiện được cuả việc làm thông khí cuả khối phân compôt đến nổi mà tất cả những vi sinh vật mang tính đồng hóa là lối dẫn để cung cấp đầy đủ khí oxy. Mặc dù trang thiết bị luồng không khí được thiết lập bơỉ Schulz (562 to 623.4 m³/tấn nguyên vật liệu thoát hơi mỗi ngày) đã được sử dụng. Tuy nhiên, sự ước lượng của Schulz được dựa trên cách sử dụng các rang thiết bị đặc biệt của ông và dựa trên việc thí nghiệm trong phạm vi phòng thí nghiệm.

Moisture Content
 Maximu Theo lý thuyết độ ẩm chứa đựng tối đa trong chất thải là một yếu tố gần như rơi vào trạng thaí bão hoà, miễn là nguyên vật liệu có thể bị bay hơi hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu cung cấp oxy. Thất vậy, thuật ngữ permissible maximum đã được giới thiệu. Đó là độ ẩm chứa đựng trên mà tín thích hợp của oxy trở thành những kết quả không đầy đủ và của đời sống kỵ khí. Độ ẩm chứa đựng cho phép thông thường cũng là độ ẩm tối đa.
 Bởi vì luồng khí nằm trong các khe hở giữa các mãnh nhỏ là nguồn chính để cung cấp oxy cho các vi khuẩn, số lượng khe (“ lổ nhỏ li ti”) là một yếu tố kiên quyết (có nghĩa là càng nhiều số lượng lổ nhỏ li ti thì sẽ càng có nhiều số lượng khe). Thật vậy, sự xốp là sự quan tâm hàng đầu. Mối liên hệ để độ ẩm xuất phát từ yếu tố là càng nhiều phần số lượng lổ nhỏ li ti giữ nước thì có càng ít số lượng thích hợp cho không khí và vì thế càng ít số lượng thích hợp cho việc cung cấp oxy.

 Interstitial Volume cũng được biết đến như sự xốp và được xác định bởi (1) kích thước cuả chính các mãnh nhỏ riêng biệt (2) hình dạng cuả chính các mãnh nhỏ và (3) khu vực mà chứa đựng hình dạng riêng biệt của chúng. Việc duy trì hình dạng dựa trên độ bền về mặt cấu trúc cuả chính các mãnh nhỏ riêng biệt.(có nghĩa là sức bền để thoát hơi),. Bởi vì những đặc tính biến đổi như vậy nên độ ẩm chứa đựng tối đa cho phép cũng thay đổi từ lớp nền này sang lớp nền khác. Thật vậy, độ ẩm chứa đựng tối đa cho phép cao hơn đối với chất thải rắn và độ ẩm chứa đựng tối đa cho phép trong vỏ cây cao hơn độ ẩm có trong giấy là những nguyên vật liệu lớn. Đối với nhiều chất thải và những độ ẩm chứa đựng cho phép được liệt kê trong bảng 12.2


BẢNG 12.2: Những mức độ ẩm chứa đựng
cho phép tối đa


Loaị chất thải Độ ẩm chứa đựng
% cuả toàn bộ trọng lượng
Theo lý thuyết 100
Rơm 70-85
Vỏ trấu 70-85
Gỗ ( mùn cưa) 80-90
Phân bón cùng với ổ rơm gia súc 60-65
Chất thải ẩm(những mãnh tỉa rau cải,cỏ,chất thải nhà bếp) 50-55
MSW ( rác thải) 55-60


 Với hệ thống ống mạch thì nhu cầu oxy cần thiết cho vi trùng là nhiều hay ít bằng với sự mở rộng trực tiếp để dẫn không khí bằng việc tác động mạnh lên khối phân compôt. Sự thất dựa trên các luồng không khí thoát qua các khe hở bị giới hạn một cách tương ứng. Mặc dù sự thất trên bị giới hạn nhưng nó không bao giờ bị loại trừ bơỉ vì sự tác động không những phức tạp mà cũng không cắt ngang. Vì thế lượng độ ẩm tiếp tực trở thành một yếu tố kiên quyết. Hơn nữa độ ẩm vượt quá giơí hạn sẽ ảnh hưởng ngược lại các đặc tính tự nhiên cuả rác thải.

 Minimum Sự không đầy đủ độ ẩm là một yếu tố chung có thể thực hiện được bơỉ vì sự kết hợp cuả những nhiệt độ cao có liên quan và sự làm thông gió có cường độ là dẫn nhiệt dẫn đến sự bay hơi. Lượng độ ẩm tối thiểu trở thành sự quan tâm ở những mức độ mà độ ẩm thấp hơn những khí khác mà tính thích hơị cuả oxy là một nhân tố giới hạn. Tại nhũng mức độ như thế việc yêu cầu vi khuẩn có tính sinh vật học cao cho nước là một nhân tố quyết định.
 Kết quả bất lơị cho việc không đầy đủ độ ẩm là việc ngăn chặn hoạt động cuả vi khuẩn. Bơỉ vì phần lớn hoạt động cuả sinh vật học ngưng laị khi độ ẩm thấp hơn 12%. Càng tiến đến gần độ ẩm mà khối phân compôt đạt được thì càng có ít cường độ hoạt động cuả vi khuẩn. Sự nhất trí ý kiến là phân compôt có hiệu qủa đòi hoỉ lượng độ ẩm cuả khối phân compôt nên được duy trì ở độ ẩm cao hơn hoặc từ 45 cho tơí 50%
 Tác động cuả việc không đầy đủ độ ẩm được minh họa dưạ trên những nhu cầu đoì hoỉ lượng oxy. Trong bảng thông báo của mình Lossin nói rằng lượng độ ẩm là một nhân tố quan trọng cuả việc cung cấp oxy. Ví dụ như rác thải mới có lượng độ ẩm là 45% cho 263 mm³/g.h trong khi đó nếu độ ẩm đạt 60% thì nhu cầu này cung cấp cho 306 mm/g.h³ ( Lossin 1971) Sự gia tăng này chỉ ra rằng việc thiếu độ ẩm đã ngăn chặn hoạt đaộng cuả vi khuẩn. Người ta sẽ quy định một lượng độ ẩm khác cao hơn để độ ẩm không bị giới hạn


 pH Level Dãy pH tối đa cho hầu hết vi khuẩn làgiữa 6.0 cho tơí 7.5, trong khi đó độ ẩm tối đa cho nấm là 5.5 cho tới 8.0. Sự kết tủa cuả các chất dinh dưỡng ra khỏi dung dịch yếu hơn sự ngăn chặn vì mỗi độ pH sẽ thiết lập độ pH cao hơn cho các loaị nấm.
 Trong thực trế phần lớn nên được thực hiện để điều chỉnh độ pH cuả khôí phân compôt . Do hoạt động củavi khuẩn hình thành acid nên độ pH bị tụt xuống ở những giai đoạn đầu cuả tiến trình. Những vi khuẩn này bị phá vỡ hoàn toàn nguyên vật liệu carbon (polysaccharides and cellulose) thành acid hưũ cơ gay lập tức. Một vài sự hình thành acid cũng có thể xuất hiện trong những khu mà sự bay hơi bị hạn chế. Một số thì cũng có thể tích luỹ vơí những hình thức cao cấp hơn bơỉ sự va chạm của việc trao đổi chất. Sự va chạm của việc trao đổi chất có thể xảy ra bơỉ việc phong phú của chất nền hoặc có thể do yếu tố môi trường phức tạp. Bất kể là do điều kiện gì thì khi độ pH tụt xuống lúc đầu trong phân compôt MSW có thể xuốg thấp từ 4.5 cho tới 5.0 Độ tụt xuống này tốt nhất là thấp hơn các chất rác thải.
 Sự tổng hợp cuả acid huũ cơ luôn xảy ra song song do sự phát triển cuả vi khuẩn có trong rác thải mà các acid này xem như là lớp nền. Do đó độ pH tăng lên từ 8.0 cho tới 9.0. Khối phân compôt phát triển thành kiềm trong pah3n ứng.
 Lớp nền ngăn chặn việc hạ độ pH thông qua việc thêm vào lime là không cần thiết. Hơn nữa lime làm mất đi khi nitơ Khí nitơ mất đi có thể gây môí nghiêm trọng tiến trình tích cực cuả khôí phân compôt. TRong một thí nghiệm được kiểm soát tại Đaị học California ở Berkeley năm 1950 khi khí nitơ mất đi luôn lớn hơn từ những khối phản ứng mà lime [Ca(OH) ] đã được thêm vào để tăng độ pH. ( Golueke 1955)
 Mặc cho việc tăng cường khí nitơ bị mất đi, việc thêm vào lime là có ích trong những trường hợp mà chất thải rắn giàu lượng dinh dưỡng hoặc giàu các chất khác mà sẵn sàng bị phân huỷ (như trái cây và chất thải đóng hộp). Sự hình thành acid trong chất thải lớn hơn trong chất thải MSW và trong chất thải sân bãi như trong trái cây vơí mùn cưa, vỏ trấu hoặc phân compôt phản ứng lạitốc độ chậm chạp từ 3 cho tơí 4 ngaỳ, đặc tính tăng nhiệt độ của trái cây làm chất nền bị loaị trừ bơỉ việc thêm lime.(NCA 1964) Tuy nhiên nitơ mất đi luôn luôn lớn hơn
 Đôi khi việc thêm lime có thể làm giãm muì nặng bơỉ vì sự ảnh hưởng của độ pH và cũng làm tăng thêm đặc tính cuả chất thải

 Temperature Việc xem xét nhiệt độ như là một yếu tố môi trường thì tầm quan trọng là việc ảnh hưởng cuả nhiệt độ đối vơí một môi trường hoàn toàn tốt và những hoạt động cuả vi khuẩn, đặc biệt là những vi khuẩn hoàn toàn khoẻ mạnh. Tóm laị, tầm quan trong của môi trường đối vơí nhiệt độ, và tầm quan trọng về hoạt động đối vơí hoạt động cuả vi khuẩn.


 As an Environmental Factor Trong mục phân loại thì mối quan hệ giưũa nhiệt độ và khôí phân compôt đã được xem xét. Một trong những ảnh hưởng đối vơí lá cây là những liên hệ thuận lơị. Thật vậy những dãy mesophylic có mức độ tối uu riêng biệt củ nó trong dãy thermophylic. Kết quả như thế là do sự phong phú của vi khuẩn cư trú và sự dao động nhiệt độ trong khối phân compôt. Ví dụ tính tối ưu của Pseudomonas delphinium là 25°C, trong khiđó tính tôí ưu cuả Clostridium acetobutylicum là 37°C . Nhiệt độ cao thể hiện việc đáp ứng đầy đủ nhiệt độ cho hầu hết vi khuẩn.
 Mối quan hệ điều đặn tồn tại về mặt ảnh hưởng và về việc tăng nhiệt độ là do có sự trùng khớp của những mức nhiệt độ tối ưu tại những điểm nhiệt độ thấp hơn 30°C. Độ tụt dốc của những đường cong diễn tả năng suất của những tốc độ của tiến trình như là một chức năng của nhiệt độ, khi nhiệt độ đạt 33 đến 55°C thì đường cong sẽ phẳng hơn, mặc dù có vài độ dốc giữa mức nhiệt độ 50 và 55°C . Sự tồn tại cuả hoạt động sau thơì kỳ tăng trưởng và sự bình ổn tại sự chuyển tiếp từ dãy mesophylic sang dãy thermophylic là do không có nhiều loaị vi sinh vật mà còn có sự thích nghi của nhiều loaị vi sinh vật hoặc sự làm giàu vitamin cho nhiều loaị vi sinh vật thích nghi vơí một dãy có sẵn. Khi nhiệt độ tăng khỏang 55°C thì khả năng tụt xuống là không đáng kể, khi nhiệt độ tăng khỏang 70°C. Khi nhiệt độ tăng khỏang 65°C thì bào tử nấm hình thành nhanh chóng và đi vào dãy bào tử nấm nhưng không hoạt động. Hầu hết bào tử nấm không phải là nấm hình thành thường chết dần dần hết.


 Mesophylic vs. Thermophylic Composting Vào thập niên 1950 đã xảy ra một vài sự chống đối liên quan đến thiên nhiên về phân mesophylic và thermophylic về việc đánh giá cũng như tốc độ phân huỷ.(Wiley 1957). Quan điểm phần lớn ủng hộ thermophylic dựa trên dấu hiệu ở phòng thí nghiệm, phản úng hoá học và sinh vật học tăng nhanh hơn tại mỗi điểm tăng nhiệt. Đối với phản ứng sinh vật học thì tiếp tực tăng lên và đạt tơí đỉnh điểm mà pah3n ứng này khử hoạt tình (không hoạt động)
 Những kinh nghiệm cho thấy rằng khi nhiệt độ tăng lên cao hơn giới hạn cho hầu hết thermophylic tham gia vào khối phân trôn là lúc nhiệt độ ở khoảng 55 và 60°C và tuỳ theo nhnững mức độ khác nhau mà tiến trình bị ảnh hưởng một cách bất lợi nếu nhiệt độ tăng trên dãy này.(Regan 1970; Finstein 1992) Trong thực tế, vấn đề đưa ra bàn bạc không những vì những giá trị có liên quan đên việc thiết lập và duy trì môi trường thermophylic mà còn do nhiệt phát ra lớn và hợp lý hoặc khối bảo vệ chắc chắn từ bên trong mang nhiệt đưa đến những mức độ thermophylic ngoaị trừ một vải điều gì đó không thích hợp đối với quá trình hoạt động. Thực tế việc đo lường nên đuợc thực thi để tránh dãy hạn chế ( Finstein 1992) Vì thế nếu mesophylic và thermophylic có một vài tầm quan trọng thì vấn đề này là mối quan tâm hàng đầu trong hệ thống ống mạch. Bơỉ vì hệ thống ống mạch bị nhiệt làm hao mòn do có sự lúng túng liên tục và sự làm thông hơi của khối phân trộn trong hệ thống. Dĩ nhiê nhiệt độ có thể tăng lên trong hệ thống nếu khối nguyên vật liệu đủ lớn và mức độ lúng túng cuả hàm lượng được quản lý dưới một mức độ then chốt.

Operation and Performance Parrmeters
 Thông thường việc sử dụng các thông số hoạt động bao gồm tám điều kiện sau: sự hấp thụ oxy, nhiệt độ, độ ẩm chứa đựng, pH, muì, màu, sự tàn phá cuả chất đễ bay hơi và trạng thaí ổn định.Vơí sự quan tâm đối vơí bốn điều kiện đầu tiến thì nét đặc biệt giữa bốn điều kiện này vơí yếu tố môi trường và với thông số hoạt động là rất khó định nghĩa bơỉ vì hai yếu tố chồng chéo lên nhau trong hoạt động thông số làm tiến hóa các yếu tố môi trường

 Oxygen Uptake Sụ hấp thụ oxy là một thông số rất hưũ ít bơỉ vì sự biểu lộ một cách trực tiếp của việc tiêu thụ oxy của vi khuẩn do đó bằng hoạt động cuả mình vi khuẩn đã đạt và tích trữ được năng lượng
 Một phương tiện kiểm tra rất hưũ hiệu định lượng cho việc cung cấp oxy là bằng con đường khứu giác, cụ thể là sự khám phá muì. Sự xạ khí tù sự thối rưã

Kết quả bất lợi cho việc không đầy đủ độ ẩm là sự ngăn chặn hoạt động của vi trùng. Bởi vì phần lớn tất cả hoạt động của sinh vật học dừng lại tại lượng độ ẩm thấp hơn 12%. Càng tiến đến gần độ ẩm mà khối phân compôt đạt được thì càng có ít cường độ hoạt động của vi trùng. Sự nhất trí ý kiến là phân compôt có hiệu quả đòi hỏi độ ẩm chứa đựng của khối phân compôt nên được duy trì ở độ ẩm cao hơn hoặc từ 45 cho tới 50%.
Tác động của việc không đầy đủ độ ẩm được minh hoạ bởi những tác động của nó dựa trên nhu cầu đòi hỏi lượng oxy. Trong 1 bảng thông báo, Lossin nói rằng lựong độ ẩm là 1 nhân tố quyết định của nhu cầu oxy. Ví dụ, rác thải mới có lượng độ ẩm là 45% yêu cầu cho 163 mm;/g.h trong khi đó độ ẩm là 60% thì nhu cầu là 306 mm;/g.h ( Lossin, 1971) Sự gia tăng này trong nhu cầu chỉ ra rằng việc thiếu độ ẩm đã ngăn chặn hoạt động của vi trùng. Người ta sẽ có quy định khác tại 1 lượng độ ẩm cao hơn để quy định mức độ mà độ ẩm sẽ không bị giới hạn.
pH Level: Dãy pH tối đa cho hầu hết vi khuẩn là giữa 6.0 cho tới 7.5, trong khi đó độ ẩm tối đa cho nấm là 5.5 ( 8.0. Sự kết tủa các chất dinh dưỡng ra khỏi dung dịch yếu hơn sự ngăn chặn vì mỗi độ pH sẽ thiết lập giới hạn độ pH cao hơn cho nhiều loại nấm.
Trong thực tế, 1 phần lớn nên đựơc thực hiện để điều chỉnh độ pH của khối phân compôt. Do hoạt động của vi khuẩn hình thành acid nên độ pH nói chung bị tụt xuống trong súôt những giai đoạn đầu trong suốt tiến trình của phân compôt. Những vi khuẩn này bị phá vở hoàn toàn những nguyên vật liệu carbon ( polysaccharides & cellulose) thành acid hữu cơ ngay lập tức. Một vài sự hình thành acid cũng có thể xuất hiện trong những khu anaerobic hạn chế. Một số thøi có thể dẫn tới việc tích luỹ của những hình thức cao cấp hơn bởi sự va chạm của sự trao đổi chất. Việc va chạm trong quá trình trao đổi chất có thể xảy ra do sự phong phú của chất nền carbonaceous & hoặc co 1thể do các yếu tố môi trường phức tạp. Bất kể là do điều kiện gì thì độ pH tụt xuống ban đầu trong phân coompôt MSW có thể xuống thấp từ 4.5 cho tới 5.0. Độ tụt xuống này tốt nhất là thấp hơn những chất thải
Sự tổng hợp acid hữu cơ thì song song do sự phát triển của vi khuẩn cư trú mà các acid phụ vụ như là 1 substrate. Kết quả là việc tăng độ pH tới mức cao từ 8.0 ( 9.0. Khối phân compôt phát triển thành kiềm trong phản ứng.
Vật đệm chống lại độ pH tụt xuống ban đầu thông qua việcthêm vào thực vật học ( lime) thì không cần thiết. Hơn nữa nó làm mất đi khí nitơ . Việc mất khí nitơ có thể nghiêm trọng trong giai đoạn tích cực ccủa tiến trình phân compôt. Ví dụ, trong 1 nghiên cứu đã đươc quản lý tại Đại học California ở Berkeyley năm 1950 thì khí nitơ mất đi luôn luôn lớn hơn từ file to which lime [ Ca ( 0,8) ] đã được đưa vào để tăng độ pH ( Goulueke et al, 1955)
Mặc cho việc thúc đẩy tiềmnăng của khí nitơ mất đi, sự thêm vào của lime có thể có lợi trong những trường hợp mà chất thải rắn giàu lượng đường hoặc những chất khác màsẵn sành bị phân huỷ carbohydrates ( như trái cây và chất thải đóng hợp). Sự hình thành acid trong chất thải như thế thì có nhiều phạm vi hơn trong MSW & trong chất thải sân bãi. Ví dụ, sự hình tàhnh aicd đã được tìm thấy trong phân compôt của chất thải trái cây được tập hợp lại với mùn cưa, vỏ trấu, hoặc phân compôt phản ứng lại sự chậm chạp từ 3 ( 4 ngày, đặc tính nhiệt độ tăng của chất thải trái ây làm chất nền bị loại trừ bởi sự thêm vào lime ( NCA, 1964) Tuy nhiên, nitơ mất đi luôn luôn lớn hơn.
Đôi khi việc thêmvào lime có thể làm giãm những mùi nặng bởi vì sự ảnh hưởng của độ pH và cũng làm tăng thêm việc duy trì những đặc tính của một vài chất thải
Temperature: Trong việc xem xét nhiệt độ như là 1 yếu tố môi trừơng thì tầm quan trọng là ở việc ảnh hưởng của nhiệt độ trên tình trạng hoàn toàn tốt & những hoạt động của vi khuẩn cư trú, tốt hơn là trong việc ảnh hưởng của vi khuẩn hoàn toàn khoẻ mạnh & sự hoạt động trên mức độ nhiệt độ.Tóm lại, tầm quan trọng được hướng về phía môi trường là dựa trên sự ảnh hưởng của nhiệt độ trên vi khuẩn khoẻ mạnh & trên sự hoạt động, trong khi đó tầm quan trọng hướng về sự hoạt động là dựa trên sự ảnh hưởng của vi khuẩn & nhiệt độ.
As an Environmental Factor: Trong mục sự phân loại thì 1 sự chú ý ngắn đã được xem xét của mối quan hệ giữa nhiệt độ &tỷ lệ của khối phân compôt. Vấn đề thì không qua nhiều 1 trong những ảnh hưởng của nhiệt độ với thịt lá cây ( mesophylic or thermophylic như là những thuận lợi liên hệ của 1 dãy trên những cái khác, có nghĩa là mesophylic >< thermophylic) Thật vậy, những nhóm mesophyles có 1 dãy tối ưu riêng biệt cho dãy đó trong dãy mosophylic. Tương tự như thế , mội nhóm thermophyles có mức độ tối ưu riêng biệt của nó trong dãy thermophylic. Kết quả là như thế bởi vì sự đa dạng của vi khuẩn cư trú & sự dao động nhiệt độ trong khối phân compôt. Ngược lại, việc thay đổi của tính chất tối ưu của chúng cho tất cả những nhóm tại 1 vài mức độ Ví dụ, tính tối ưu cuûa mesophyle Pseudomonas delphinium laø 25 C, trong khi ñoù tính toái öu cho Clostridium acetobutyliam laø 37 C. Möùc ñoä cao cuûa söï hoaït ñoäng thì theå hieän 1 söï thoaû maõn nhieät ñoä cho phaàn lôùn vi khuaån.
Moät moái quan heä ñeàu ñaën toàn taïi veà maët taêng cao trong söï aûnh höôûng cuûa tieán trình & veà toác ñoä taêng nhieät ñoä bôûi vì söï tröøng khôùp cuûa nhöõng nhieät ñoä toái öu taïi nhöõng möùc nhieät ñoä thaáp hôn 30 ° C. Ñoä tuït doác cuûa ñöôøng cong dieãn taû naêng suaát cuûa toác ñoä trong tieán trình nhö laø 1 chöùc naêng cuûa nhieät ñoä seõ trôû neân phaúng hôn giöõa nhieät ñoä 35 & 55° C, maëc duø vôùi moät vaøi ñoä doác giöõa 50 & 55°C. Söï toàn taïi cuûa moät hoaït ñoäng sau thôøi kyø taêng tröôûng & bình oån taïi söï chuyeån tieáp töø daõy mesophylic sang daõy thermophylic laø do khoâng nhöõng coù söï bao haøm cuaûa nhieàu loaïi vi sinh vaät maø coøn do söï thích nghi cuûa vi sinh vaät hoaëc söï laøm giaøu vitamin cho vi sinh vaät thích nghi vôùi moät daõy coù saün. Khi nhieät ñoä taêng khoaûng 55°C, luùc naøy khaû naêng & toác ñoä tuït xuoáng laø khoâng ñaùng keå khi nhieät ñoä taêng treân 70°C. Khi nhieät ñoä taêng cao hôn 65°C thì baøo töû naám hình thaønh nhanh choùng & ñi vaøo daõy baøo töû naám & theo ñuùng nghóa laø khoâng hoaït ñoäng. Haàu heát baøo töû khoâng phaûi laø naám hình thaønh thöôøng cheát daàn daàn heát.

Mesophylic vs. Thermophylic Composting
Vaøo naêm 1960 ñaõ xaûy ra moät vaøi cuoäc tranh luaän veà moái quan heä khoâng toát ñeïp cuûa phaân troän mesphylic vs. thermophylic lieân quan ñeán thieân nhieân, söï ñaùnh giaù & toác ñoä cuûa söï phaân huyû ( Wiley, 1957). Quan ñieåmphaàn lôùn uûng hoä phaân troän thermophylic döïa treân söï kieän baèng daáu hieäu thí nghieäm maø ñeå loä ra taïi moät ñieåm naøo ñoù, phaûn öùng hoaù hoïc & sinh vaät hoïc taêng nhanh hôn bôûi moãi ñoä taêng leân cuûa nhieät ñoä. Ñoái vôùi phaûn öùng sinh vaät hoïc thì söï laøm taêng nhanh hôn tieáp tuïc taêng leân ñaït tôùi ñænh ñieåm treân maø phaûn öùng naøy khöû hoaït tính (khoâng hoaït ñoäng)
Nhöõng kinh nghieäm cho thaáy raèng khi nhieät ñoä taêng leân cao hôn giôùi haïn cho haàu heát thermophylic tham gia vaøo phaân troän laø khi nhieät ñoä ôû giöõa 55 & 60°C vaø tuyø theo nhöõng möùc ñoä khaùc nhau thì tieán trình bò aûnh höôûng moät caùch baát lôïi neáu nhieät ñoä taêng treân daõy naøy (
Regan,et al 1970 ; Finstein, 1972). Trong thöïc teá, vaán ñeà ñöôc ñöa ra baøn baïc khoâng nhöõng bôûi vì nhöõng giaù trò lieân quan ñeán vieäc thieát laäp & duy trì moâi tröôøng thermophylic maø coøn bôûi vì nhieät phaùt ra trong ñoä lôùn hôïp lyù hoaëc khoái baûo veä chaéc chaén mang nhieät töø beân trong ñöa ñeán cho nhöõng möùc ñoä thermophylic ngoaïi tröø moät vaøi ñieàu gì ñoù khoâng thích hôïp traàm troïng ñoái vôùi quaù trình hoaït ñoäng. Thöïc teá, vieäc ño löôøng neân ñöôïc thöïc thi ñeå traùnh daõy haïn cheá ( Finstein, 1992) Vì theá, neáu vaán ñeà veà mesophylic vs. thermophylic coù moät vaøi taàm quan troïng thì vaán ñeà naøy seõ laø moái quan taâm haøng ñaàu trong heä thoáng oáng maïch bôûi vì vôùi heä thoáng oáng maïch thì nhieät bò hao moøn bôûi söï luùng tuùng lieân tuïc & söï thoâng hôi cuûa khoái phaân troän trong heä thoáng . Dó nhieân, nhieät ñoä coù theå taêng leân trong toå chöùc neáu khoái phaân troän nguyeân vaät lieäu ñuû lôùn & möùc ñoä luùng tuùng cuûa haøm löôïng ñöôïc quaûn lyù döôùi moät möùc ñoä then choát.

Operation and Performance Parameters
Söï hoaït ñoäng & söï thöïc hieän giôùi haïn thoâng soá/ giôùi haïn
Thoâng thöôøng vieäc söû duïng caùc thoâng soá hoaït ñoäng bao goàm taùm ñieàu kieän sau: söï haáp thuï oxy, nhieät ñoä, ñoä aåm chöùa ñöïng, pH, muøi, maøu, söï taøn phaù cuûa caùc chaát deã bay hôi & traïng thaùi oån ñònh. Vôùi söï quan taâm ñeán boán ñieàu kieän ñaàu tieân thì neùt ñaëc bieät giöõa nhöõng tình traïng cuûa boán ñieàu kieän naøy vôùi yeáu toá moâi tröøông & vôùi thoâng soá hoaït ñoäng laø raát khoù ñeå ñònh nghóa bôûi vì hai yeáu toá choàng cheùo leân nhau trong hoaït ñoäng thoâng soá laøm tieán hoaù töø caùc yeáu toá moâi tröôøng.

Oxygen Uptake Söï haáp thuï oxy laø moät thoâng soá raát höõu ít boûi vì söï bieåu loä moät caùch tröïc tieáp cuûa vieäc tieâu thuï oxy baèng daân cö vi khuaån & do ñoù baèng caùc hoaït ñoäng cuûa vi khuaån.
Vi khaåun söû duïng oxy ñeå ñaït ñöôïc naêng löôïng vaø tích tröõ trong hoaït ñoäng cuûa vi khuaån.
Moät phöông tieän raát höõu hieäu cuûa söï kieåm tra ñònh löôïng cho söï thích hôïp cuûa vieäc cung caáp oxy laø baèng con ñöøông khöùu giaùc, cuï theå laø söï khaùm phaù muøi. Söï xaï khí cuûa söï thoái röõa muøi töø khoái phaân troän laø söï bieåu loä döông tính cuûa ñôøi soáng kî khí. Tính taêng cöôøng cuûa muøi laø söï bieåu loä cuûa phaïm vi ñôøi soáng kî khí. Nhöõng noå löïc ñeå ño löôøng nhöõng yeáu toá caáu taïo muøi höông ( nhö HS) cho thaáy chæ laø nhöõng thaønh coâng khoâng ñaùng quan taâm. Bôûi vì nguoàn goác kî khí cuûa chuùng, muøi hoâi thoái chaúng bao laâu sau seõ giaûm xuoáng ngay sau khi söï laøm thoâng gioù ñöôïc taêng cöøông. Maëc duø nôi nöông töïa / söï tín nhieäm döïa treân söï khaùm phaù cuûa nhöõng muøi khoù chòu coù theå döôøng nhö phaàn naøo mang tính chaát nguyeân thuyû, tuy nhieân noù laø phaàn boå sung höõu ít trong chuoãi kieåm tra ñònh löôïng. Ñieàu naøy coù ñieåm baát lôïi cuûa “ after-the-fact” vaät chæ thò. Vì theá, trong nhöõng söï hoaït ñoäng maø vieäc thaêm doø oxy coù theå ñöôïc söû duïng hoaëc khí oxy cuûa luoàng khí ñi ra & ñi vaøo coù theå ñöôïc ño löôøng, söï kieåm tra ñònh löôïng moät caùc tröïc tieáp cuûa oxy laø thích hôïp.
Moät söï xem xeùt quan troïng veà hoaït ñoäng laø maëc duø nguoàn khí ñi vaøo coù theå lôùn thích hôïp ñeå thoaû maõn nhu caàu oxy mang tính thöïc teá & söï tuoân ra luoàng khí coù theå chöùa ñöïng oxy, ñöôïc khoanh vuøng ôû moät soá khu vöïc kî khí coù theå xuaát hieän. Nhöõng khu vöïc coù theå daãn tôùi vieäc phoái hôïp khoâng töông öùng hoaëc nhöõng ñöôøng voøng ngaén cuûa khoâng khí thoâng qua khoái phaân troän. Trong thöïc teá, söï ngaên caûn phöùc taïp hoaëc söï loaïi tröø caùc khu vöïc naøy seõ mang tính kinh teá hôn neáu khoâng mang tính kyû thuaät & khoâng thöïc hieän ñöôïc. May laø söï loaïi tröø phöùc taïp laø khoâng caàn thieát cho söï hoaït ñoäng mieãn phí gaây ra phieàn toaùi ñaõ chöùng minh soá löïông & kích côû cuûa nhöõng khu vöïc khoâng trôû thaønh roäng lôùn quaù ñaùng.
Theo Dial et al (1982) coù boán söï toång quaùt hoaù coù theå thöïc hieän ñöïôc khoâng keå ñeán nhieàu tính khoâng kieân ñònh ñöôïc chuù yù hoaëc ñöôïc nguï yù trong caùc ñoaïn vaên tröùôc. Suï­ toång quaùt hoaù laø:
1. AÙp löïc oxy lôùn hôn 14 % cuûa toaøn boä soá löôïng ñoøi hoûi phaûi khoâng nhieàu hôn 1/3 löôïng oxy trong khoâng khí ñang ñöôïc tieâu thuï.
2. Möùc oxy theâm vaøo laø töø 14 cho tôùi 17 %.
3. Phaân troän aerobic ñöôïc cho laø lieân tuïc neáu söï taäp trung cuûa oxy rôùt xuoáng ñeán 10 %.
4. Neáu söï taäp trung khí CO trong gas thaûi ñöïôc duøng nhö moät thoâng soá cho söï taäp trung cuûa oxy, sau ñoù khí CO trong gas thaûi neân töø 3 --> 6 % baèng dung tích.

Temperature Nhieät ñoä laø moät thoâng soá raát höõu duïng bôûi vì nhieät laø duïng cuï cho bieát hoaït ñoäng cuûa vi khuaån moät caùch tröïc tieáp. Tuy nhieân söï öùng duïng nhieät ñoä xem nhö laø moät thoâng soá mang tính hoaït ñoäng neáu söï öùng duïng phaûi ñuôïc ñeà caäp trong moät hoaït ñoäng mang tính thöïc tieãn. Moät daõy nhieät ñoä ñöïôc yeâu caàu neân bao goàm nhieät ñoä thermophylic. Nhöõng lyù do ñoù laø
(1) moät vaøi vi sinh vaät bao haøm trong tieán trình coù möùc ñoä theâm vaøo cuûa chuùng trong daõy thermophylic; (2) nhöõng haït coû daïi & phaàn lôùn vi khuaån coù maàm beänh ñaùng keå khoâng theå soáng laâu hôn cho ñeán nhieät ñoä thermophylic & (3) ngoaïi tröø vieäc xaùc ñònh nhöõng bieän phaùp ñoái phoù ñöôïc thöïc hieän, nhöõng möùc ñoä thermophylic seõ ñaït ñöïôc trong suoát giai ñoaïn hoaït ñoäng.
Noùi chung ñoä leäch ñoät ngoät & khoâng ñöïôc giaûi thích roõ raøng töø quaù trình dieãn bieán thoâng thöøông cuûa nhieät ñoä taêng & giaõm laø moät söï chæ ñònh cuûa söï khoâng ñaày ñuû hoaït ñoäng hoaëc moâi tröøông maø ñoøi hoûi söï taäp trung. Moät söï ngoaïi leä cho quy luaät toång quaùt naøy laø nhu caàu nhaèm ngaên chaën nhieät ñoä vöôït troäi töø 55 --> 60° C( coù nghóa laø vieäc ñaït ñöïôc moät möùc ñoä laø ñeå kieàm cheá cho haàu heát vi khuaån). Chaéc chaén haàu heát söï ño löôøng vieäc chöõa trò mang tính hieäu quaû laø söï laøm thoâng hôi.

Moisture Giaù trò soá cuûa thoâng soá hoaït ñoäng, ñoä aåm laø haøm löôïng ñoä aåm toái ña. Theo nhö traïng thaùi ban ñaàu thì giaù trò naøy khaùc nhau töø lôùp neàn moùng cô sôû naøy tôùi lôùp neàn khaùc. Baûng 12.2 lieät keâ nhieàu haøm luïông ñoä aåm toái ña. Nhöõng gía trò töông ñoái ôû möùc thaáp cho MSW phaûn aùnh haøm löïông giaáy cao cuûa chaát thaûi.
Khoâng chuù troïng ñeán lôùp neàn moùng cô baûn, haøm löôïng ñoä aåm thaáp nhaát coù theå chaáp nhaän ñöïôc cho phaân troän coù hieäu quaû laø khoaûng 45%. Moät haøm luôïng ñoä aåm khoâng mong ñôïi thaáp laø moät vaán ñeà chung nhaát cho phaân troän thöïc teá bôûi vìnhöõng ñieàu kieän trong khoáùi phaân troän laø coù lôïi cho söï bay hôi ( coù nghóa la øsöï maát nöùôc ). Ngoaïi tröø nöùôc naøy ñöïôc thay theá, ñoä aåm thì döôøng nhö trôû neân ñang bò giôùi haïn.

pH Ngoaïi tröø chaát neàn coù tính axit khaùc thöôøng maø ít khi xuaát hieän trong tröôøng hôïp vôùi MSW, ñoä pH coù giaù trò ít nhö moät thoâng soá hoaït ñoäng. Neáu ñoä pH thaáp hôn 4.5 thì moät vaøi vaät ñeäm coù theå ñöïôc chæ ñònh ( nhö vieäc theâm lime). Liming cuõng coù theå bieåu thò cho nhöõng chaát thaûi cuûa nhaø maùy saûn xuaát ñoà hoäp naøo ñoù.

Odor Muøi höông nhö laø moät thoâng soá hoaït ñoäng ñöôïc thöøa nhaän moâït vaøi söï chuù yù trong vieäc thaûo luaän cuûa söï thoâng gioù. Nhöõng noå löïc ñeå phaùt trieån moät tieâu chuaån veà löôïng cho muøi ñöôïc döïa vaøo söï taäp trung hydrogen sulfide vaø ñaõ coù moät ít neáu coù moät vaøi söï thaønh coâng bôûi vì caùc giaùc quan thaàn kinh khöùu giaùc thaáp hôn söï phaùt hieän möùc ñoä cuûa caùc cuoäc kieåm tra mang tính phaân tích veà HS. taát caû caùc muøi thì döôøng nhö bò cho laø khoù chòu ñoái vôùi coäng ñoàng.

Color Maëc duø maøu cuûa khoái phaân troän nhanh choùng saãm maøu nhöng ñoù laø moät thoâng soá thoâ & ñieàu toát nhaát laø maøu naøy coù chaát löôïng hoãn ñoän & phaåm chaát cao.

Destruction of Volatile Solids Söï phaân huyû cuûa caùc chaát raén deã bay hôi
Trong haàu heát phaân troän laø tieán trình laøm muïc röõa, ñaây laø moät tính caùch rieâng bieät bôûi moät vaøi söï phaân huyû cuûa caùc chaát raén deã bay hôi. Söï phaân huyû phöùc taïp naøy khoâng ñaùng mong xuaát hieän maø cuõng khoâng caàn thieát bôûi vì giaù trò cuûa saûn phaåm phaân troän, ñaëc bieät vôùi moät chaát raén laøm chaát ñieàu hoaø thì haàu heát daãn tôùi vieäc chöùa ñöïng nhöõng chaát thaûi raén bay hôi cuûa chính chaát thaûi ñoù ( coù nghóa laø höõu cô). Thaät vaäy tyû leä toát hôn cuûa khu vöïc coù söï phaân huyû seõ trôû thaønh moät thoâng soá lyù töôûng. Vaán ñeà coøn laïi chæ naèm trong vieäc thieát laäp moät tyû leä tieâu chuaån. Nhöõng tyû leä naøy bieán thieân vôùi nhieàu yeáu toá quan troïng khaùc. Chaát chæ ñònh toát nhaát laø chaát coù saün ñeå duøng ngay sau ñoù maø ñeå coù hieäu quûa laø vaán ñeà bay hôiû ñang bò phaù huyû.

Stability Traïng thaùi oån ñònh
“ Stability” laø moät giôùi haïn chính maù coù theå coù lieân quan tôùi ñoä beàn veà lyù hoïc & hoaù hoïc hoaëc ñoä beàn veà sinh vaät hoïc. Nhö ñöôïc öùng duïng trong phaân troän thì khoái phaân troän ñöïôc ñieàu chænh ñoä oån ñònh khi khoái phaân naøy ñaït ñöïoc traïng thaùi phaân huyû maø traïng thaùi naøy coù theå döï tröõ khoái phaân troâïn maø khoâng coù söï taêng traïng thaùi ñeå xaûy ra nhöõng vaán ñeà gaây thieät haïi cho söùc khoeû. Vieäc loaïi tröø tình traïng oån ñònh mang chaát taïm thôøi naøy daãn ñeán söï khöû nöùôc hoaëc nhöõng ñieàu kieän khaùc maø haïn cheá hoaït ñoäng cuûa vi khuaån. Maëc duø khoâng chuù taâm ñeán nhieàu yeâu caàu coù chieàu höôùng ñoái laäp nhöng coù moät phöông thöùc mang chaát löôïng thoûa ñaùng cho vieäc quyeát ñònh möùc ñoä cho traïng thaùi oån ñònh ñang ñöïôc phaùt trieån, ít nhaát laø chuùng ta coù theå söû duïng phöông phaùp naøy nhö moät tieâu chuaån coù theå aùp duïng ñöïôc mang tính “phoå bieán”
Moät nghieân cöùu cho phöông phaùp quyeát ñònh traïng thaùi oån ñònh maø coù theå xem laø tieâu chuaån hoaù moät caùch ñaày ñuû laø gaàn nhö loãi thôøi nhö thöïc haønh trong phaân troän. Danh saùch veà nhöõng phöông phaùp ñöôïc ñeà xuaát thì töông ñoái khaù daøi. Danh saùch naøy bao goàm söï giaõm cuoái cuøng cuûa nhieät ñoä ( Golucke et al 1955), möùc ñoä veà khaû naêng töï chöùa nhieät ( Niese, 1963) , soá löôïng vaät chaát höõu cô chòu nhieät coù theå muïc röõa ñöôïc trong nguyeân vaät lieäu ( Rolle , 1964), söï gia taêng quaù trình oxy hoaù & söï khöû mang tính chaát tieàm naêng ( Moller, 1968), söï haáp thuï oxy ( Schulze, 1960), söï phaùt trieån ñoái phoù laïi cuûa naám Chaetolnium gracillis ( Obrist, 1965) vaø söï kieåm tra tinh boät ( Lossin, 1970). Vôùi vieäc kieåm tra töøng muïc ñöôïc laäp rieâng leû nhö vaäy thì vieäc giaõm nhieät ñoä cuoái cuøng laø chaéc chaén nhaát bôûi vì nghieân cöùu naøy moät keát quaû tröïc tieáp cuûa hoaït ñoäng vi khuaån ban ñaàu, vaø vieäc nghieân cöùu naøy cuõng nhö cöôøng ñoä cuûa söï hoaït ñoäng. Nhöôïc ñieåm cuûa söï tuït nhieät ñoä nhö 1 thoâng soá laø yeáu toá thôøi gian cuûa chính nhieät ñoä. Bôûi vì söï tuït nhieät ñoä theå hieän xu höôùng do ñoù söï tuït nhieät keùo theo moät söï thaønh coâng cuûa caùc yù kieán thöû nghieäm dieãn ra hôn nhieàu ngaøy. Nhöõng cuoäc kieåm tra khaùc thì thieáu söï caàn thieát mang tính phoå bieán. Ví duï nhö söï gia taêng quaù trình oxy hoaù & söï khöû mang tính chaát tieàm naêng maø tieâu bieåu cho traïng thaùi oån ñònh ôû döôùi 1 taäp hôïp cuûa caùc ñieàu kieän cuûaphaân troän thì khoâng caàn thieát ñeå thöïc hieän nhö theá ôû döôùi 1 taäp hôïp khaùc. Vôùi caùc cuoäc kieåm tra chaéc chaén nhö theá thì vieäc thieáu tính phoå bieán laøm traàm troïng theâm bôûi vieäc khoù khaên veà ñoä daãn cuûa chuùng ( ví duï nhö cuoäc kieåm tra cuûa Chaetomium )
Ñoäc toá thöïc vaät thöôøng xuyeân ñöôïc xem nhö laø moät söï chæ ñònh cuûa tính oån ñònh, maëc duø vaán ñeà naøy laø söï thaät maø trong haàu heát caùc giai ñoaïn ban ñaàu cuûa söï möng muû nhöng caùc nguyeân vaät lieäu trong phaân troän thöôøng chöùa ñöïng moät chaát neàn maø coù söï ngaên chaën ñoái vôùi höïc vaät ( ñoäc toá thöïc vaät hoïc ), vaø haàu nhö ñoäc toá thöïc vaät luùc naøo cuõng bieán maát nhö nhöõng tieán trình caûu söï mömg muû. Tuy nhieân söï bieán maát naøy khoâng phaûi luùc naøo cuõng luoân luoân truøng khôùp vôùi söï ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu veà möùc ñoä cuûa traïng thaùi oån ñònh.
 
scroll-topTop