Phân compost từ bùn thải NM xl nt Thủy sản

htnam2210

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Nha Trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang tiến hành làm mô hình thử nghiệm sản xuất phân compost từ bùn thải thủy sản với phụ gia là cỏ xén vs trấu. CS và quy mô nhỏ, a e nào có kinh nghiệm thực tiễn làm ơn cho mình ý kiến về các vấn đề :
phương pháp mình chọn là hiếu khí
phương pháp xáo trộn thụ động
Cỏ vs Trấu thì hàng ngày mình có khoảng 200kg, cho mình hỏi luống ủ < 1,5 m và thấp hơn 1m liệu có ổn không?
Bao lâu thì xáo trộn 1 lần, xáo trộn có cần thêm độ ẩm không, a e nào có kinh nghiệm cho mình biết với nha !

Chân thành cảm ơn !
 
scroll-topTop