Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Phần công nghệ là gồm những gì? Chỉ là dây chuyền công nghệ hay cả thiết kế cơ sở+ TK thi công?

#2
Top