Phân định chất thải nguy hại

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một bạn email về admin@yeumoitruong.com hỏi về định nghĩa: phân định chất thải nguy hại

Tôi cũng để ý Luật bảo vệ môi trường 2005, Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT,.. đều không đề cập tới chữ " phân định chất thải nguy hại" mà thông tư mới 12/2011/TT-BTNMT lại đề cập đến.

Nếu bác nào biết vụ này thì xin comment lại nhé. Còn tôi tra cứu từ điển Việt - Việt là: Phân định chất thải nguy hại là phân chia và sắp xếp chất thải nguy hại thành từng loại.
 

MrRau

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu nói như từ điển thì nó đồng nghĩa với "phân loại" rồi, như thế thì cần gì phải để 2 chữ trong 1 câu. Nguyên cái câu đó là: "Thông tư này quy định về quản lý chất thải nguy hại, bao gồm:
1. Phân định, phân loại chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH)."
Phân định ở đây hiểu theo nghĩa là định tính và định lượng xem chất thải đó có phải là chất thải nguy hại hay không. Vì ngoài những chất được quy định là chất thải nguy hại ở mọi trường hợp thì có những chất thải phải xét nghiệm xem nó có phải là chất thải nguy hại hay không tùy vào nồng độ chất đó. Ví dụ nước thải công nghiệp là chất thải nguy hại nếu 2 >pH>12,5. Hướng dẫn phân định chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT
 
scroll-topTop