Phân hủy khác phân rã

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn có phân biệt được thế nào là PHÂN HỦY và thế nào là PHÂN RÃ không?

Mặc dù những chiến dịch bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa dùng một lần đã rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng nhiều người vẫn bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm Phân Hủy và Phân Rã.

Vậy chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu về vấn đề này nhé? Để thực sự hiểu vì sao đồ dùng nhựa lại có thể gây hại cho sức khỏe của con người và của Trái Đất đến vậy!
56666779_2226975337378203_4150752567762092032_n (9).jpg

Về căn bản thì phân huỷ là từ 1 chất này biến thành chất khác, còn phân rã thì vẫn giữ nguyên tính chất của nó như ban đầu.

St
 
scroll-topTop