Ứng dụng Gom Rác GRAC

ISO 14001 Phân loại các công cụ quản lý môi trường

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Phân loại các công cụ quản lý môi trường

Gồm 6 nhóm:

Công cụ mô tả tình hình môi trường
Công cụ đánh giá tác động môi trường
Công cụ dữ liệu tích hợp để hướng dẫn chính sách
Công cụ quản lý hành động
Công cụ giao tiếp
Công cụ xây dựng cộng đồng và hỗ trợ chính sách

Hoặc
Theo mục tiêu sử dụng chính, chia làm 3 nhóm:

I. Các công cụ phân tích đánh giá

 1. Phân tích chi phí lợi ích MT
 2. Đánh giá tác động môi trường
 3. Đánh giá rủi ro môi trường
 4. Đánh giá nhanh MT đô thị
 5. Đánh giá vòng đời sản phẩm
II. Công cụ hành động

 1. Hệ thống quản lý môi trường (EMS)
III. Công cụ giao tiếp

 1. Thực tế điển hình
 2. Sổ tay môi trường
 3. Hệ thống thông tin môi trường
 4. Báo cáo thông tin môi trường
 5. Chỉ thị và chỉ số môi trường
Đi kèm với các công cụ quản lý môi trường là các khái niệm
 1. Sản xuất sạch hơn
 2. Hóa học xanh
 3. Quản lý chất lượng tổng thể
 4. Tư duy theo vòng đời
 5. Thiết kế vì môi trường
 6. Sinh thái công nghiệp

Các công cụ phân tích môi trường


 1. Phân tích lợi ích chi phí hiệu quả
 2. Đánh giá vòng đời
 3. Đánh giá rủi ro MT
 4. Phân tích đường dẫn tác động
 5. Mô phỏng tiến trình
 6. Ngăn ngừa tai nạn sự cố
 7. Kiểm toán luồng vật liệu
 8. Phân tích luồng hóa chất
Nguồn: sách, ebook, internet
 
P

PhuongCham

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
thanks bạn trước nhé!ko phải phân loại sản phẩm theo góc độ môi trường đâu. Mình đang muốn 1 cách tổng thể, tổng quan nhất về cách phân loại các sản phẩm môi trường theo nhiều nhóm chức năng khác nhau. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm môi trường nhưng nếu khi nói tới 1 sản phẩm môi trường nào đấy: CHúng ta có phân loại được nó nằm trong nhóm chức năng nào ko: ví dụ: nhóm sinh thái....Dây giống như là liệt kê các nhóm sản phẩm môi trường theo chức năng đấy. Mọi người ai biết update hộ mình cái nhé?
 
P

PhuongCham

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mọi người đã nghe tới DỊCH VU MÔI TRƯỜNG CHƯA? theo phân loại của WTO thì ngành dịch vụ của bất kỳ nước nàođược chia làm 12 ngành trong đó có DVMT. Trong năm 2007 ngành dịch vụ của nước ta đóng góp 45% vào GDP của nước ta. Có ai biết trong 45% này DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG đóng góp bi nhiêu ko?
 

Worker

Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
thanks bạn trước nhé!ko phải phân loại sản phẩm theo góc độ môi trường đâu. Mình đang muốn 1 cách tổng thể, tổng quan nhất về cách phân loại các sản phẩm môi trường theo nhiều nhóm chức năng khác nhau. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm môi trường nhưng nếu khi nói tới 1 sản phẩm môi trường nào đấy: CHúng ta có phân loại được nó nằm trong nhóm chức năng nào ko: ví dụ: nhóm sinh thái....Dây giống như là liệt kê các nhóm sản phẩm môi trường theo chức năng đấy. Mọi người ai biết update hộ mình cái nhé?
he he, có lẽ W chậm hiểu quá chăng?. Trước hết bạn cần định nghĩa "Sản phẩm môi trường" là cái gì đã thì sau đó mới phân loại được chứ. Không có thì bạn cho một số ví dụ cụ thể đi.

Như bài dưới của bạn thì khi bạn nói đến "Dịch vụ môi trường" nghĩa là các dịch vụ liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường (tư vấn, chuyển giao công nghệ môi trường, làm sạch môi trường...) đúng không? Phải chăng bạn cũng định nói đến sản phẩm môi trường theo hàm ý như vậy?.
 
P

PhuongCham

Guest
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chính xác.VI mình đang quan tâm đến DVMT. đây là vấn đề rât mới ở Việt Nam. Phát triển dịch vụ môi trường hiện nay là rất quan trọng và cấp thiết. Sản phẩm môi trường là những sản phẩm nhằm bảo vệ và thân thiện với môi trường. có rất nhiều sản phẩm nhưng minh muốn tìm hiểu chúng theo nhóm chức năg của từng sản phẩm( chính là phân loại đó).Nếu được như vậy thì sau này việc tra cứu tài liệu sẽ dễ dàng hơn. Bạn có biết dịch vụ môi trường đã đóng gop vào GDP nước ta là bao nhiêu ko? Minh tìm trên tổng cục thống kê mà ko thấy có? Thanks
 

Worker

Member
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chính xác.VI mình đang quan tâm đến DVMT. đây là vấn đề rât mới ở Việt Nam. Phát triển dịch vụ môi trường hiện nay là rất quan trọng và cấp thiết. Sản phẩm môi trường là những sản phẩm nhằm bảo vệ và thân thiện với môi trường. có rất nhiều sản phẩm nhưng minh muốn tìm hiểu chúng theo nhóm chức năg của từng sản phẩm( chính là phân loại đó).Nếu được như vậy thì sau này việc tra cứu tài liệu sẽ dễ dàng hơn. Bạn có biết dịch vụ môi trường đã đóng gop vào GDP nước ta là bao nhiêu ko? Minh tìm trên tổng cục thống kê mà ko thấy có? Thanks
He he, số liệu thống kê ở VN thì không hi vọng gì hết. Thạm chí con số 45% GDP từ dịch vụ cũng khó tin.

Còn về SPMT thì có thể phâ loại:

- Thiết bị xử lý
- thiết bị quan trắc/phân tích
- Sản phẩm xử lý
...
nhưng thực tế ít thấy ai phân loại như vậy. Quan trọng là cần xác định rõ phân loại để làm gì?
 

daibangxanh

Well-Known Member
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công cụ quản lý môi trường gồm những gì?

Công cụ quản lý môi trường là các biện pháp hành động thực hiện công tác quản lý môi trường của nhà nước, các tổ chức khoa học và sản xuất. Mỗi một công cụ có một chức năng và phạm vi tác động nhất định, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Công cụ quản lý môi trường có thể phân loại theo chức năng gồm: Công cụ điều chỉnh vĩ mô, công cụ hành động và công cụ hỗ trợ. Công cụ điều chỉnh vĩ mô là luật pháp và chính sách. Công cụ hành động là các công cụ có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh tế - xã hội, như các quy định hành chính, quy định xử phạt v.v... và công cụ kinh tế. Công cụ hành động là vũ khí quan trọng nhất của các tổ chức môi trường trong công tác bảo vệ môi trường. Thuộc về loại này có các công cụ kỹ thuật như GIS, mô hình hoá, đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, quan trắc môi trường. Công cụ quản lý môi trường có thể phân loại theo bản chất thành các loại cơ bản sau:

* Công cụ luật pháp chính sách bao gồm các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, các văn bản khác dưới luật, các kế hoạch và chính sách môi trường quốc gia, các ngành kinh tế, các địa phương.
* Các công cụ kinh tế gồm các loại thuế, phí đánh vào thu nhập bằng tiền của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công cụ này chỉ áp dụng có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường.
* Các công cụ kỹ thuật quản lý thực hiện vai trò kiểm soát và giám sát nhà nước về chất lượng và thành phần môi trường, về sự hình thành và phân bố chất ô nhiễm trong môi trường. Các công cụ kỹ thuật quản lý có thể gồm các đánh giá môi trường, minitoring môi trường, xử lý chất thải, tái chế và tái sử dụng chất thải. Các công cụ kỹ thuật quản lý có thể được thực hiện thành công trong bất kỳ nền kinh tế phát triển như thế nào.
Sưu tầm từ thuvienkhoahoc
 
#14
Top