phân loại rác

ThanhTran2710

Mầm 2 lá
Bài viết
35
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Còn 1 vấn đề nữa là theo cau hỏi của bạn là câu hỏi khó tra loi chính xác vì mỗi 1 nơi sẽ có quy hoạch và con đường khác nhau. Bạn phải cho biết cụ thề ở nơi nào . Từ đó theo bản đồ , lập và thiết kết đường đi của rác từ cho thu gom đến bãi . chọn đưởng đi tối ưu nhất để tiết kiệm nang lượng và thoi gian . Có những TP có 2 , 3 bãi rác chôn lấp , nhưng phí và lưu lượng vào khác nhau. Nên câu hỏi này ko trả lỏi chính xac dc .
 
scroll-topTop