phần mềm cho ngành cấp thoát nước

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
phần mềm cho ngành cấp thoát nước

sưu tầm từ cadviet.com

Bảng tổng hợp soft CTN:
1. Hwase_Tools_1
2. Hwase 3.0 part1 - Hwase 3.0 part2
Hwase 3.1
3. Epanet
4. SWMM
5. Loop
6. WarterCAD V8 XM
7. STORMCAD.XM.V05.06.012.00
8. EBARA Mirror Part01 Part02
9. Haestad Methods
10.WATER6.5-Part1 - WATER6.5-Part2 - WATER6.5-Part3 - WATER6.5-Part4
11.Lisp Trắc dọc Mirror Lisp Trắc dọc
12.Pipe Flow Expert

oop đây: http://www.cadviet.com/upfiles/Loop_2.rar
Swmm đây: http://www.cadviet.com/upfiles/epaswmm5_setup.rar
Note: pass là www.cadviet.com

Phần mềm WarterCAD V8 XM, Tải về bản dùng thử.
Có ai dùng nó rồi bày cho anh em với nhé:
Download here

Còn phần mềm Nova, cũng có thể dùng nó để vẽ trắc dọc tuyến cống. Vì phần mềm này cũng phổ thông, rễ kiếm và nặng nữa nên không post lên để các bạn Download được.
Hướng dẫn sử dụng


Phần mềm tra bơm của hãng EBARA(Phần mềm chọn máy bơm cấp nước, thoát nước, chữa cháy của hãng Ebara theo các thông số yêu cầu Q, H)

Đã có phần mềm Haestad Methods Gồm: WaterCAD 3.0-StormCAD 1.5-FlowMaster-CulvertMaster cho anh em

Phần mềm xuất file Cad sang file Epanet http://myfreefilehosting.com/f/ee694a8ebf_0.11MB
 
scroll-topTop