Phần mềm evim 4.0

sontruc1989

Cỏ 3 lá
Bài viết
50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phần mềm này do nhiều bạn hỏi quá nên mình pót ở đây! các bạn dùng IDM down nha, phần mềm gồm 2 part khoảng 215Mb, dùng phần mềm ghép file hjsplit ghép lại nha! Công mình upload cực khổ! các bạn đừng chê nha! :001:
Link download:
Part1: http://download137.mediafire.com/aq7u38q99oog/bc7288kbd32phb9/envi+4.0+&+sp1.rar.001
Part2:
http://download18.mediafire.com/9clkn1wz8rfg/t56p6le6zirzcvf/envi+4.0+&+sp1.rar.002
Các bạn copy paste vô thanh địa chỉ là oke
 

Đính kèm

  • hjsplit.zip
    335.3 KB · Lượt xem: 467
scroll-topTop