phần mềm nào kiểm soát và quản lý môi trường tốt nhất

daibangxanh

Cây cổ thụ

phuonganhdbsg

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phần mềm kiểm soát và quản lý tốt môi trường
Bạn phải xác định môi trường bạn muốn kiểm soát và quản lý là môi trường gì?
Môi trường không khí, môi trường nước hay môi trường khác.
Và phạm vi mà bạn quản lý là như thế nào?
Ở ví dụ của bạn "Tôi cần kiểm soát và quản lý môi trường của 1 con kênh tại Sài Gòn chẳng hạn, nên cần phần mềm nào?"
Chắc rằng bạn muốn quản lý môi trường nước của kênh Sài Gòn. Sài Gòn có rất nhiều kênh lớn nhỏ dùng để thoát nước,...mà hiện nay các kênh này hầu hết bị lấn chiếm và ô nhiễm rất nhiều.
Với điều này,bạn có thể sử dụng các phần mềm DESCAR software của hãng CANARINA
Phần mềm kiểm soát ô nhiễm nước, mô phỏng quá trình ô nhiễm và đánh giá tác động của ô nhiễm nước
http://www.cic.com.vn/index.php?page=canarina
hay phần mêm Sobek của hãng Deltares.
http://www.deltaressystems.com/hydro/product/108282/sobek-suite

Muốn thêm thông tin chi tiết về phần mềm này, xem tại website:
http://www.cic.com.vn/index.php?page=pm-giai-phap-moi-truong
 
scroll-topTop