Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phần mềm Quản lý và Cấp sổ chủ nguồn thải CTNH

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chức năng:
- Quản lý sổ CNT CTNH
- Cập nhật thông tin sổ CNT CTNH
- Xuất trang in Sổ CNT CTNH
- Thống kê
- Tra cứu
- Quản lý người dùng
- Sao lưu. phục hồi CSDL
Phần mềm
- Chạy trên môi trường mạng Lan hoặc Qua internet
- Sử dụng hệ quản trị SQL server 2005 trở lên
- Ứng dụng. Emap_CTNH
Cách cài đặt:
Đối với máy chủ;
- Cài SQL Server
- Cài phần mềm Emap_CTNH
- Một số thư viện khác: Framwork .Net 4.0 trở lên, Runtime Crystal Report V13_0_4 trở lên
Máy trạm: Chỉ cần cài
- Cài phần mềm Emap_CTNH
- Một số thư viện khác: Framwork .Net 4.0 trở lên, Runtime Crystal Report V13_0_4 trở lên
Soure:
Phiên bản dùng thử bạn chỉ cần cài soure theo link sau
Tải File EMAP_CTNH.rar

Giải nén file
- Cài ứng dụng
-Cài CR32bit
Khởi động phần mềm: trên desktop bấm phím upload_2014-6-23_15-31-23.png
giao diện phần mềm
upload_2014-6-23_15-32-33.png

Vào menu
upload_2014-6-23_15-33-44.png
Nhấn phím "tập tin"
upload_2014-6-23_15-34-14.png
Chỉ cần chọn file cho cơ sở dữ liệu thuộc tính: bấm upload_2014-6-23_15-35-15.png chọn file CSDLSQL.emap đã tải về --> bấm cập nhật
Sang menu đăng nhập
Nhập user: User
Pass: 123456
--> Bấm phím "Đăng nhập"
--> bấm phím upload_2014-6-23_15-37-38.png
Giao diện xuất hiện
upload_2014-6-23_15-38-50.png
Xem hướng dẫn sử dụng trong phần mềm để biết cách sử dụng
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn là dân IT hay môi trường mà giỏi thế
mình có nghe ở Bình Dương họ báo cáo online nhưng chưa biết cụ thể thế nào
Mình dân môi trường + it (chủ yếu làm bên GIS: xây dựng phần mềm GIS, biên tập bản đồ,...)
Tiêu chí của mình dùng IT làm công cụ để phụ vụ cho quản lý môi trường. mình đã làm nhiều phần mềm rồi, giờ đang cấu hình một số phần mềm đưa lên trên mạng nhờ mọi người test dùm.
 

Chủ đề mới

Top