phần mềm SWMM

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này để làm cài jif vây...Đại ka chỉ rõ được ko..

He he, cái này là chuyên môn cơ bản của W rồi:

SWMM = Storm Water Management Model

Mô hình quản lý nước mưa, phục vụ cho việc qui hoạch, thiết kế các hệ thống thoát nước. Trong chương trình đào tạo của khoa Thủy văn - Môi trường (đại học Thủy Lợi) và khoa Cấp thoát nước & môi trường (đại học Xây dựng) có giới thiệu về món này.

Về cơ bản các bạn không học 2 ngành trên thì rất khó để sử dụng được SWMM vì cần được đào tạo cơ bản và nắm vững các kiến thức về:

- Thủy lực: kênh hở, đường ống
- Tính toán thủy văn & thủy văn công trình
- Khí tượng học
- Phương pháp tính

Các kỹ sư môi trường không cần đến cái này đâu, chủ yếu là dân cấp nước hệ thống lưu vực lớn cỡ khu đô thị mới, quận, thành phố... thì mới dùng đến.

Dành thời gian mà nghiên cứu cái khác cho hữu ích.
 
C

cuncon

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
He he, cái này là chuyên môn cơ bản của W rồi:

SWMM = Storm Water Management Model

Mô hình quản lý nước mưa, phục vụ cho việc qui hoạch, thiết kế các hệ thống thoát nước. Trong chương trình đào tạo của khoa Thủy văn - Môi trường (đại học Thủy Lợi) và khoa Cấp thoát nước & môi trường (đại học Xây dựng) có giới thiệu về món này.

Về cơ bản các bạn không học 2 ngành trên thì rất khó để sử dụng được SWMM vì cần được đào tạo cơ bản và nắm vững các kiến thức về:

- Thủy lực: kênh hở, đường ống
- Tính toán thủy văn & thủy văn công trình
- Khí tượng học
- Phương pháp tính

Các kỹ sư môi trường không cần đến cái này đâu, chủ yếu là dân cấp nước hệ thống lưu vực lớn cỡ khu đô thị mới, quận, thành phố... thì mới dùng đến.

Dành thời gian mà nghiên cứu cái khác cho hữu ích.


Tôi đọc cái tilte của bạn mới thấy, có cái tính năng của chương trình mà viết sai thì làm sao mà đi giới thiệu phần mềm này với mọi người.
- Đây là mô hình toán thủy văn, thủy lực hệ thống thoát nước trong đó nó có khả năng:
+ TÍnh toán thủy lực lòng dẫn hở, kín
+ tính toán thủy văn thủy lực công trình
+ Tính toán lan truyền chất ô nhiễm
+ Điều hành các hồ điều hòa
Và đây là mô hình thường sử dụng trong đô thị, cũng có một số tác giả đã sử dụng cho lưu vực tự nhiên. Vì xuất phát điểm của phần mềm này là sử dụng cho các sông tự nhiên.
Hiểu chưa
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tôi đọc cái tilte của bạn mới thấy, có cái tính năng của chương trình mà viết sai thì làm sao mà đi giới thiệu phần mềm này với mọi người.
- Đây là mô hình toán thủy văn, thủy lực hệ thống thoát nước trong đó nó có khả năng:
+ TÍnh toán thủy lực lòng dẫn hở, kín
+ tính toán thủy văn thủy lực công trình
+ Tính toán lan truyền chất ô nhiễm
+ Điều hành các hồ điều hòa
Và đây là mô hình thường sử dụng trong đô thị, cũng có một số tác giả đã sử dụng cho lưu vực tự nhiên. Vì xuất phát điểm của phần mềm này là sử dụng cho các sông tự nhiên.
Hiểu chưa

Dạ em hiểu rồi ạ:haywazuiwa:

Nhưng vẫn chưa hiểu là em viết sai ở chỗ nào? anh chỉ ra giúp em với vì em đọc ở đây:
http://www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm/index.htm#Applications
 
scroll-topTop