Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Phần mềm tính toán lượng dĩa thổi khí cho Ae

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình thấy các công ty tư vấn và cung cấp trang thiết bị cho HT XLNT có phần mềm tính toán số lượng dĩa thổi khí cũng như số blowers và công suất cần cung cấp cho bể Aerotank. Không biết có bác nào đang sở hữu có thể chia xẻ cùng mọi người được không?
Thật ra thì dùng kiến thức và sử dụng toán tính toán rồi cũng ra thôi ( đường nào cũng về La Mã cả) nhưng nó ko Rồ ( Pro) và nhanh được.
 
Top