Phần mềm tính toán MLTN bẩn SEWERCAD v4.1.1

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phần mềm tính thủy lực mạng lưới thoát nước bẩn SEWERCAD v4.1.1
SWRCsys.jpg


Đây là sản phẩm của hãng phần mềm: HaestadMethods.
Bộ phần mềm này dùng để tính toán thủy lực nước bẩn, với khả năng của chương trình: tính toán thủy lực, đưa ra nhận xét khi tính toán mô hình, chúng ta có thể chạy nhiều kịch bạn chương trình cho một dự án. Xuất kết quả tính toán sang định dạng tệp *.txt hoặc Excel.

Bộ phần mềm gồm hai Modun, bao gồm một Modun chạy độc lập, và một Modun chạy trên nền AutoCAD 2000, Khái toán kinh phí của dự án.

Phần mềm này chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình quy hoạch và tính toán mạng lưới thoát nước bẩn.

Các bạn tải về dùng tại đây.
 
scroll-topTop