Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phần mềm tính toán MLTN bẩn SEWERCAD v4.1.1

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Phần mềm tính thủy lực mạng lưới thoát nước bẩn SEWERCAD v4.1.1


Đây là sản phẩm của hãng phần mềm: HaestadMethods.
Bộ phần mềm này dùng để tính toán thủy lực nước bẩn, với khả năng của chương trình: tính toán thủy lực, đưa ra nhận xét khi tính toán mô hình, chúng ta có thể chạy nhiều kịch bạn chương trình cho một dự án. Xuất kết quả tính toán sang định dạng tệp *.txt hoặc Excel.

Bộ phần mềm gồm hai Modun, bao gồm một Modun chạy độc lập, và một Modun chạy trên nền AutoCAD 2000, Khái toán kinh phí của dự án.

Phần mềm này chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình quy hoạch và tính toán mạng lưới thoát nước bẩn.

Các bạn tải về dùng tại đây.
 
Top