PHẦN MỀM TRA CÁC LOẠI BƠM

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là phần mềm tra bơm BIP


các bạn có nhu cầu có thể tham khảo, nhưng hạn chế là phần mềm này chỉ có các đường đặc tính của máy bơm ngòai nước, hầu như trong nước không có, nên nó chỉ mang tính chất tham khảo.


http://www.mediafire.com/?sharekey=aad1a1a668cd06b795af63b7d 44918aafd8165102e98a020


Chọn bơm theo cái phầm mềm wilo

ftp://www.wilo.de/sub/Wilo-Select-317-175-08-COM-online.exe
ftp://www.wilo.de/public/select/wilo-emu-select.exe

Làm đồ án tốt nghiệp , không có phầm mềm chọn theo tài liệu cataloge phê quá trời, anh em nào quan tâm tải về sàiTRA BƠM EBARALink mới:
Part01
Part02

hoặc:
http://www.cadviet.com/upfiles/Ebara_Index.part01.rar
http://www.cadviet.com/upfiles/Ebara_Index.part02.rar


tất cả các phần mềm trên đều có trong CD YMT_catalogue01 bao gồm catalogue đầy đủ của ebara và các loại bơm khác
 
H

HaiCoo

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn ơi cột nước của máy bơm khi ko dùng đài nước hay dùng đài nước thì cũng tính như nhau. bơm biến tần là sử dụng bơm bình thường, có gắn thiết bị biến tần ( như biến áp điện) để thay đổi tần số dòng điện, khi thay đổi tần số dòng điện thì tốc độ quay của cánh quạt thay đổi, dẫn đến thay đổi lưu lượng.
 

huynhphuong11

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thật đơn giản

Hbom= Hđiahinh (tính từ mực nước min của bể chứa đến tầng trên cùng của ngôi nhà bất lợi nhất) + tổn thất dọc đường+ tổng tổn thất cục bộ + (hyc=6m nếu nông thôn, =15m nếu thành phố).
Trong trường hợp có hay không có đài nước thì đều tính như vậy thôi.
Ai có hứng thú với mô phỏng biến tần bằng epanet thi lien he voi toi theo dia chi mail: comchay1234@yahoo.com
 

tranhungdao12a3

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BIP Pump

Đây là phần mềm tra bơm BIP


các bạn có nhu cầu có thể tham khảo, nhưng hạn chế là phần mềm này chỉ có các đường đặc tính của máy bơm ngòai nước, hầu như trong nước không có, nên nó chỉ mang tính chất tham khảo.


http://www.mediafire.com/?sharekey=aad1a1a668cd06b795af63b7d 44918aafd8165102e98a020


Chọn bơm theo cái phầm mềm wilo

ftp://www.wilo.de/sub/Wilo-Select-317-175-08-COM-online.exe
ftp://www.wilo.de/public/select/wilo-emu-select.exe

Làm đồ án tốt nghiệp , không có phầm mềm chọn theo tài liệu cataloge phê quá trời, anh em nào quan tâm tải về sàiTRA BƠM EBARALink mới:
Part01
Part02

hoặc:
http://www.cadviet.com/upfiles/Ebara_Index.part01.rar
http://www.cadviet.com/upfiles/Ebara_Index.part02.rar


tất cả các phần mềm trên đều có trong CD YMT_catalogue01 bao gồm catalogue đầy đủ của ebara và các loại bơm khácBạn ơi up lại đi, link die rồi./.
 
scroll-topTop