Phân tích dấu ấn sinh thái (Ecological Footprint (EF))

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phân tích dấu ấn sinh thái (Ecological Footprint (EF))

Khái niệm dầu ấn sinh thái do William Rees đưa ra cách đây hơn 20 năm. Từ 1990, EF được phát triển bởi Wackernagel.

Dầu ấn sinh thái chỉ ra cách xem xét tổng diện tích cần để hỗ trợ liên tục cho một quần thể hay một nền kinh tế nào đó.

Một đô thị không chỉ chiếm giữ diện tích đất cho xây dựng nhà ở và hạ tầng mà nó còn cần diện tích biển (cho nuôi, đánh cá, phân hủy xử lý nước thải…), rừng để lọai trừ CO2 từ đốt nhiên liệu và sản xuất gỗ. . ., đất nông nghiệp cho sản xuất nông sản thực phẩm, và nhiều diện tích hơn chưa được tính trong quy họach bình thường một đô thị. (Wackernagel and Rees 1996).

EF thường tập trung phân tích các quần thể người hay nền kinh tế. Tất cả đất sản xuất và diện tích nước yêu cầu cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ liên tục và xử lý chất thải phát sinh ra được tính chung vào dấu ấn sinh thái. Đó là một phần lý do mà ngày nay khi nói trong nông nghiệp hay các họat động khác được xem là phát triển bền vững là không chính xác vì nó chưa tính hết các thành phần của dấu ấn sinh thái.

Các diện tích trong dấu ấn sinh thái được phân chia cho từng lọai ngành sản xuất, thường là:
+ Đất cho năng lượng dầu hỏa, để tính riệng CO2.
+ Đất Đất trồng trọt, hoa màu (Diện tích sản xuất nhiều nhất về sinh thái)
+ Các đồng cỏ
+ Rừng, trồng hay tự nhiên có thể cho sản lượng gỗ cũng như cung cấp các dịch vụ nghĩ ngơi du lịch.
+ Các diện tích xây dựng dùng cho nhà ở, giao thông. .
+ Biển, trong đó, diện tích bề mặt xác định sản lượng của biển.
Các kết quả của phân tích dấu ấn sinh thái có thể nói ra một nhu cầu của quần thể về diện tích sản xuất có vượt khả năng cung cấp của nó hay không (Vd, diện tích sản xuất có phù hợp với diện tích khả dụng cho vùng, quốc gia hay không?) . Có thể thực hiện so sánh sự hợp lý chung bằng cách liên kết dấu ấn của cá thể với diện tích sản xuất tổng quát dành cho mỗi cá thể.

Phương pháp cũng có thể được dùng để đánh giá các yêu cầu diện tích của các họat động Vd nuôi tôm và hải sản và các ứng dụng khác.
Sử dụng dấu ấn sinh thái cho các họat động và các sản phẩm, dịch vụ sẽ trở nên phổ biến khi phương pháp luận được mở rộng cho các đánh giá về phát thải.

Để thực hiện phân tích EF, có thể theo các bước sau đây:
+ Ước lượng tiêu thụ hàng năm trung bình của một người về một sản phẩm nào đó. Khi một nền kinh tế được xem xét. Có thể sử dụng các số liệu sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu.
+ Ước lượng diện tích đất cần cho một người để sản xuất từng thành phần sản phẩm chính. Chia trung bình tiêu thụ hàng năm của sản phẩm cho sản lượng trung bình hàng năm (hay năng suất), năng suất có thể là tòan thế giới hay địa phương. Khi nhiều đầu vào được xem xét thì ước lượng riêng cho từgn sản phẩm.
Bổ sung diện tích của các sản phẩm cho mỗi người (không thêm phần diện tích đan xen, chồng lấn).
Dấu ấn sinh thái của một quần thể được tính từ giá trị dấu ấn sinh thái của cá thể.

Nguồn: Phân tích hệ thống - TS. Chế Đình Lý
 
scroll-topTop