Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phân tích Nito Tổng trong phân bón

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mình đang phân tích hàm lượng Nito tổng có trong phân bón bằng máy cất đạm tự động nhưng mẫu phải được chuyển hóa về dạng NH4 thì máy mới cất đạm được. Nhưng mình đang gặp khó khăn với gốc nitrat chuyển về gốc amoni khó quá. Mình có đọc TCVN ngta dùng hỗn hợp devarda nhưng khi mình dùng thì đạm trong gốc nitrat chỉ chuyển được khoảng 90%. Bạn nào có ý kiến gì xin giúp mình với. Mình xin cảm ơn!
 
Top