Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phân tích nước thải

lr52820

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Để nghiệm thu công trình xử lý nước thải có đạt hiệu quả hay ko thì mình nên phân tích những chỉ tiêu cơ bản nào của nước thải. Mong các anh chị cho ý kiến giùm em. Trong QCVN 40/2011 có rất nhiều chỉ tiêu mà để phân tích hết các chỉ tiêu thì chi phí cũng rất cao nên em đang muốn giảm bớt một số chỉ tiêu.
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
bạn phải tính chât của nước thải bạn xử lý là gì từ đó nhấn mạnh các chỉ tiêu cần phân tích, chung chung như thế này mình nghĩa bạn phân tích khoảng 13 chỉ tiêu là hợp lý và cũng có thể lấy đến 28 chỉ tiêu
 
Top