Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Phân tích nước thải

lr52820

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để nghiệm thu công trình xử lý nước thải có đạt hiệu quả hay ko thì mình nên phân tích những chỉ tiêu cơ bản nào của nước thải. Mong các anh chị cho ý kiến giùm em. Trong QCVN 40/2011 có rất nhiều chỉ tiêu mà để phân tích hết các chỉ tiêu thì chi phí cũng rất cao nên em đang muốn giảm bớt một số chỉ tiêu.
 
#2
Top