Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Phản ứng của H2O2 với amoni???

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người. Mình đang làm thí nghiệm xử lý amoni bằng H2O2 50%. Kết quả thí nghiệm như sau:
- Nồng độ amoni ban đầu: 7,4 mg/lít. pH~8.
- Nồng độ amoni sau khi cho H2O2 vào 500 ml mẫu:
+0,1 ml H2O2: 5,6 mg/lít
+0,2 ml H2O2: 4,2 mg/lít
+0,4 ml H2O2: 7,0 mg/lít.
Mình phân tích amoni bằng phương pháp trắc quang, sử dụng máy Multi Direct của hãng Aqua Lytic (Đức) với thuốc thử Salicylate và Cyanurate. Thí nghiệm thứ 3 (0,4 ml H2O2) được kiểm tra lại 2 lần.
Giúp mình giải thích tại sao khi tăng H2O2 hiệu quả xử lý amoni lại giảm như vậy.
Bác nào có tài liệu viết về phản ứng của H2O2 với amoni xin gửi cho mình, vào hòm thư: hoang_chidang@yahoo.com.
Xin đa tạ nhiều nhiều
 
Top