Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phật giáo và Môi trường hay Bảo vệ môi trường nhìn từ góc nhìn của Phật giáo

Snow_wolf

Active Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phật giáo là một tôn giáo minh triết, các bạn đừng lầm lẫn với mê tín dị đoan nhé, đó là các quan niệm sai lầm về đạo Phật.

Đây là bài thuyết giảng "Phật giáo và Môi trường" của thầy Thích Nhật Từ các bạn nghe thử nhé :005:

Phần A
http://tusachphathoc.com/media/asx.php?type=1&id=1464


Phần B
http://tusachphathoc.com/media/asx.php?type=1&id=1465


Tham khảo từ: http://tusachphathoc.com
 
Top