Phát minh xanh Sony là gì?

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có ai nói phát minh xanh Sony thực tế là gì không? share cho mình chút kiến thức với
Xem tạm ở đây này:
http://www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?t=pcolarticle&arid=4952

Google ra cả đống đó:
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=zgX&q=Phát+minh+xanh+Sony&btnG=Tìm+kiếm&meta=

Đây là các cuộc thi do Sony phát động & tài trợ để tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến và giải pháp liên quan đến môi trường & phát triển bền vững
 
scroll-topTop