Luật môi trường phí bảo vệ môi trường

ledongeco

Mầm 2 lá
Bài viết
43
Nơi ở
Thanh Hóa

Đính kèm

  • Screenshot_2021-03-19-22-06-28-02.png
    Screenshot_2021-03-19-22-06-28-02.png
    121.4 KB · Lượt xem: 11

doanvanchung1991

Cây công nghiệp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi chút. trong tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có mục là lượng nước thải trumg binh trong năm tính phí. em thấy khó hiểu quá. đã hết năm đâu mà biết lượng nước thải trong bình hàng ngày trong năm tính phí
chia trung bình của Quý thôi bác
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi chút. trong tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có mục là lượng nước thải trumg binh trong năm tính phí. em thấy khó hiểu quá. đã hết năm đâu mà biết lượng nước thải trong bình hàng ngày trong năm tính phí
Có trung bình ngày thì sẽ ra trung bình năm đó bạn
 

bình yên nhé 12

Cỏ 3 lá
Bài viết
55
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi chút. trong tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có mục là lượng nước thải trumg binh trong năm tính phí. em thấy khó hiểu quá. đã hết năm đâu mà biết lượng nước thải trong bình hàng ngày trong năm tính phí
mình kê khai theo quý mà b, mình làm quý nào thì lấy trung bình của quý đó, vì tính theo m3/ngày
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
178
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi chút. trong tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có mục là lượng nước thải trumg binh trong năm tính phí. em thấy khó hiểu quá. đã hết năm đâu mà biết lượng nước thải trong bình hàng ngày trong năm tính phí
Trong kỳ quyết toán thì là Quý nên bạn cứ chia từ số liệu Quý ra trung bình thôi.
 
scroll-topTop