Phí nước thải sau xử lý

Gà Tồ

Cỏ 4 lá
Bài viết
64
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đã xem phần phí bảo vệ môi trường dành cho nước thải. Tuy nhiên mình có thắc mắc như thế này. Nếu nước thải của mình xử lý ra loại A TCVN 5945:2005, thì mình có phải đóng phí bảo vệ môi trường hay không? và mình có đấu nối vào điểm thu gom của KCN vậy thì KCN có thu tiền của mình ko và khi thu tiền thì phí của họ thu là bao nhiêu là hợp lý?
 
C

chi_env

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trả lời theo mình biết nhé
Nếu bạn ở trong KCN và nước thải KCN yêu cầu xử lý loại A. Nếu nhà máy của bạn đã xử lý đạt loại A rồi thì có thể xả thẳng nguồn tiếp nhận và chỉ đóng phí bảo vệ môi trường với sở. Trong trừong hợp có đấu nối vào cống của KCN thì có thể chủ đầu tư sẽ ko thu tiền xử lý nước thải của bạn nhưng sẽ thu phần phí sử dụng hạ tầng vì thực tế DN của bạn vẫn thoát bằng mương của KCN và nt vẫn chảy về nhà máy XLNT
 

Gà Tồ

Cỏ 4 lá
Bài viết
64
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trả lời theo mình biết nhé
Nếu bạn ở trong KCN và nước thải KCN yêu cầu xử lý loại A. Nếu nhà máy của bạn đã xử lý đạt loại A rồi thì có thể xả thẳng nguồn tiếp nhận và chỉ đóng phí bảo vệ môi trường với sở. Trong trừong hợp có đấu nối vào cống của KCN thì có thể chủ đầu tư sẽ ko thu tiền xử lý nước thải của bạn nhưng sẽ thu phần phí sử dụng hạ tầng vì thực tế DN của bạn vẫn thoát bằng mương của KCN và nt vẫn chảy về nhà máy XLNT

Thanks bạn nhiều. Tuy nhiên, phí hạ tầng của họ cũng có thời gian khấu hao, vậy thì KCN dựa vào cơ sở nào để để lấy tiền của mình và phí bảo vệ môi trường mình vẫn phải đóng. vậy thì mình vừa đóng tiền bảo vệ môi trường, mình phải đóng tiếp tiền cho KCN và năng ký hơn mình phải tốn tiền cho xử lý nước thải ra loại A (đằng nào hệ thống XLNT cũng phải vận hành và luôn đạt A rồi):1998618:
 
C

chi_env

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu HTXL của nhà máy bạn chỉ xử lý đến loại B hoặc C và chảy về trạm xử lsy tập trung của KCN thi cty bạn đóng tiền xử lý nước thải cho chủ đầu tư mà ko đóng phsi bảo vệ môi trường (cái này chủ đầu tư sẽ đóng thay bạn).
Còn cái phí hạ tầng ở đây ko fari là phsi thu xử lý nước thải mà là phí thu hồi vốn vì bạn đã sử dụng hệ thống thoát nước của họ. Nước thải từ nhà máy của bạn chảy về trạm tập trung vẫn làm tốn chi phí điện năng và 1 số chi phsi khác để bơm đi. Họ phải tính phần chi phsi sử dụng hạ tầng để thu hồi vốn phần thoát nước. Còn nếu bạn muốn hoàn toàn ko nộp đồng nào cho chủ đầu tư khi doanh nghiệp của bạn đã xử lý đạt loại A rồi thì ko đấu nối vào hệ thống của họ và tự làm mương thoát ra nguồn tiếp nhận, khi đó bạn phải xin giấy phép xả thải và đóng phí cho sở
 
scroll-topTop