Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

phí thẩm định cam kết bảo vệ môi trường

#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Ở tỉnh mình thì chưa có phí thẩm định CKBVMT. Nguyên nhân là do trong quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí không có quy định về phí thẩm địn CKBVMT nên khi Sở TNMT trình dự thảo lên thì Sở Tài chính và Cục thuế bác bỏ trước khi đưa ra HĐND tỉnh ra Nghị quyết (Quy định về mức phí và lệ phí do HĐND tỉnh quyết định). Vì thế nên đến nay ở tỉnh mình vẫn chưa có. Rất khổ cho anh em ở phòng TNMT các huyện.
 

daibangxanh

Well-Known Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Ở tỉnh mình thì chưa có phí thẩm định CKBVMT. Nguyên nhân là do trong quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí không có quy định về phí thẩm địn CKBVMT nên khi Sở TNMT trình dự thảo lên thì Sở Tài chính và Cục thuế bác bỏ trước khi đưa ra HĐND tỉnh ra Nghị quyết (Quy định về mức phí và lệ phí do HĐND tỉnh quyết định). Vì thế nên đến nay ở tỉnh mình vẫn chưa có. Rất khổ cho anh em ở phòng TNMT các huyện.
Mình cũng muốn khổ và làm không lương để XIN vào vị trí đó đây, he he.
Các bác quên cái ngân sách dành cho hoạt động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và chất thải rắn à. Tại truy thu phí này dở quá nên không có tiền xài thôi
 

chanhpq

New Member
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Việc thu phí thẩm định CKBVMT không thể thực hiện được tuy nhiên có thể đề xuất sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường cho công tác xác nhận CKBVMT. Có thể sử đưa vào các hoạt động kiểm tra địa điểm, lấy ý kiến bằng văn bản của các chuyên gia có liên quan. Như thế bạn vẫn có thể kinh phí để thực hiện hoạt động này.
Tuy nhiên thực tế là khi doanh nghiệp làm thủ tục này đều có chi các khoản phí không công khai. Đâu có ai làm thủ tục nào mà không phải chi tiền đâu.
 
#9
Top