Phiếu an toàn hóa chất của KOH

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kali hiđroxit
Tên theo danh pháp IUPAC: Potassium hydroxide;
Mã số CAS: 1310-58-3;
Mã số UN: 1813;
CTHH: KOH;
Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật;
Hóa chất này cần phải thực hiện giấy phép sau:
+ Hóa chất khai báo nếu sản xuất, nhập khẩu;
+ Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất;
+ Xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nếu trực tiếp vận chuyển;
+ MSDS xây dựng theo phụ lục 17 thông tư 28/2010/TT-BCT;
Tham khảo mẫu MSDS bên dưới;
 

Đính kèm

scroll-topTop