Phiếu an toàn hóa chất của KOH

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kali hiđroxit
Tên theo danh pháp IUPAC: Potassium hydroxide;
Mã số CAS: 1310-58-3;
Mã số UN: 1813;
CTHH: KOH;
Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật;
Hóa chất này cần phải thực hiện giấy phép sau:
+ Hóa chất khai báo nếu sản xuất, nhập khẩu;
+ Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất;
+ Xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nếu trực tiếp vận chuyển;
+ MSDS xây dựng theo phụ lục 17 thông tư 28/2010/TT-BCT;
Tham khảo mẫu MSDS bên dưới;
 

Đính kèm

  • MSDS-KOH.pdf
    336.4 KB · Lượt xem: 1,159
scroll-topTop