Phiếu an toàn hóa chất Nitơ

Daucham

Mầm 2 lá
Bài viết
27
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nitơ
Tên: Nitơ;
Mã số CAS: 7727-37-9;
Mã số UN: 1066;
CTHH: N2;
Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật;
Cơ sở Có hoạt động liên quan đến Nitơ phải xin phép tại cơ quan thẩm quyền những giấy phép sau:
+ Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu;
+ Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu sản xuất kinh doanh;
+ Xây dựng Biện pháp Phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất;
+ Xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nếu trực tiếp vận chuyển;
+ MSDS xây dựng theo phụ lục 17 Thông tư 28/2010/TT-BCT;
Mẫu MSDS xem tham khảo tại file đính kèm
Khuyến cáo: Tài liệu bên dưới mang tính chất tham khảo, cùng một MSDS của một hóa chất tuy nhiên có khác nhau về % khối lượng hóa chất nên thông tin sẽ có thể khác biệt với hóa chất công ty bạn sử dụng nên cân nhắc tài liệu khi đem về ứng dụng của công ty bạn. YMT không chịu trách nhiệm về nội dung bạn không xử lý.
Mọi thắc mắc liên quan đến MSDS vui lòng liên hệ trực tiếp admin theo email:
admin@yeumoitruong.vn


 

Đính kèm

  • MSDS-Nitơ.pdf
    331 KB · Lượt xem: 1,378
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop