Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phim về aerotank- sục khí hiệu quả

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đoạn phim này nói về quá trình sục khí trong bể aerotank, tuy chưa đủ hình ảnh cho các bạn hình dung rõ nhưng học đựơc chút ít, đúng không nào?

[VIDEO]http://yeumoitruong.com/phim/aerotank.wmv [/VIDEO]
 
Top