PHONG CHAY CHUA CHAY

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

thai282

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo TCVN 3890-2009 (Mục 6.2.2 và 6.2.3) và TCVN 5738-2001 (mục 9), quy định như sau:
Kiểm tra 6 tháng (Theo hướng dẫn của Nhà sản xuất)
Thử chức năng của hệ thống
Thử hoạt động của thiết bị
Vệ sinh toàn bộ hệ thống

Kiểm tra 1 năm
Thử toàn bộ các chức năng của hệ thống và thử sự hoạt động của tất cả các thiết bị báo cháy. Khi phát hiện hư hỏng phải khắc phục ngay.

Kiểm tra 2 năm
được thực hiện tuỳ theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo quy định của nhà sản xuất, nhưng ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. Việc bảo dưỡng phải bao gồm kiểm tra tổng thể sự hoạt động của tất cả thiết bị của hệ thống. (Thuê nhà thầu đủ năng lực)

Em tham khảo, ae cho góp ý (nếu chưa đúng).
 
scroll-topTop