Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Phòng thí nghiệm đạt VILAS

daibangxanh

Well-Known Member
#1
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Lập phòng thí nghiệm - VILAS

có vài người bạn của ĐBX muốn lập 1 phòng thí nghiệm về môi trường có chứng chỉ VILAS với các chỉ tiêu sau: pH, DO, BOD, COD, SS, coliform, các chỉ tiêu kim loại nặng và khí SOx, NOx, CO, bụi.
Vậy kinh phí là bao nhiêu vậy các bác, các trung tâm nào tư vấn tốt:bemused:
Mình có vài ý kiến xin góp ý bạn như sau!
Muốn lập 1 phòng thí nghiệm như bạn mong muốn bạn phải tự tìm hiểu, thống kê từng phần, từng giai đoan sau:
1. Vị trí cơ sở lập phòng thí nghiệm --> kinh phí A
2. Nhân lực làm việc --> kinh phí B (quan trọng nhất: đã có đầy đủ chứng chỉ của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực phân tích, nghiên cứu..)
3. Thiết bị đạt tiêu chuẩn --> Kinh phí C
Khi có cả 3 rồi bạn hãy tính tới chuyện xin công nhận thành phòng VILAS
Ngoài ra theo mình biết nếu bạn chỉ muốn lập phòng VILAS mà chỉ có
Chúc bạn thành công
Nếu bạn tuyển nhân sự thì cho mình làm nhân viên với nha " Lương kha khá 1 tý "
thanks!
 

Chủ đề mới

Top