Phụ cấp hỗ trợ cho đội phòng cháy chữa cháy

HSE

Administrator
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một câu hỏi của 1 bạn trên facebook:

thân chào các anh chị
em đang có 1 thắc mắc muốn tham khảo của các anh chị,mong các anh chị giúp đỡ.
theo nghị định 79 Về chế độ, chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên tráchNội dung này được quy định rõ tại Khoản 3, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là: Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở.”
vậy công ty em làm ở lĩnh vực giày da có được hưởng chế độ này không ?
trân trọng cảm ơn.
 

HSE

Administrator
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu hỏi:

Bạn đọc Thinh Nguyen có hỏi như sau:


“Tôi đã đọc thư trả lời trên mục hỏi đáp nhưng có mấy ý kiến sau:

Không phải chúng tôi yêu cầu ngân sách từ Cục Cảnh sát chi trả mà ngân sách tập đoàn chúng tôi chi trả nhưng muốn chi trả phải đủ thủ tục pháp lý. Nghị định 79 nói chung chung nên không đủ cơ sở để trả.

Chúng tôi có 2 lĩnh vực:

1- Lĩnh vực tự vệ do Bộ Quốc phòng

2- Lĩnh vực PCCC-CNCH do Bộ Công an.

Tuy nhiên về tự vệ thì chúng tôi đã đủ cơ sở pháp lý và trả phụ cấp thường xuyên, còn về phòng cháy thì chưa đủ điều kiện để trả.

Chúng tôi có gửi các nghị định, thông tư bên Bộ quốc phòng kèm theo.

Vì lý do tế nhị chúng tôi không nói rõ tên đơn vị và có tên cá nhân. Nhưng thực ra phụ cấp quân sự chúng tôi đã đủ điều kiện thực hiện lâu rồi. Riêng công tác PCCC thì kế toán bảo chưa đủ điều kiện để chi trả. Nhờ cục Cảnh sát PCCC giúp đỡ để chúng tôi đủ cơ sở chi trả phụ cấp cho anh em. Hàng tuần, hàng tháng, năm chúng tôi đều bắt anh em cơ sơ tự kiểm tra phòng cháy; lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động về phòng cháy; nếu có cháy thì huy động anh em chữa cháy mà không có phụ cấp nên anh em họ kêu.

Xin trân trọng cảm ơn!”
Trả lời:


Về vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:


1. Về chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy

Nội dung này được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy:

“1. Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền thì được hưởng chế độ như sau:

a) Nếu thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,5 ngày lương cơ sở.

b) Nếu thời gian chữa cháy từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,75 ngày lương cơ sở.

c) Nếu thời gian chữa cháy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 01 ngày lương cơ sở. Nếu tham gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp 2 lần theo cách tính trên.

d) Trường hợp bị tai nạn, bị thương được thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh; bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; bị chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Những khoản chi chế độ nêu trên do tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chi trả theo quy định; nếu người đó chưa tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm.

đ) Trường hợp bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh.

e) Trường hợp bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét công nhận là liệt sỹ.”

2. Về chế độ, chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách

Nội dung này được quy định rõ tại Khoản 3, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:

“3. Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở.”.

3. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Nội dung này được quy định tại Khoản 4, 5 Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:

“4. Cán bộ, đội viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở; cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương.

5. Đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nếu bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm.”

4. Về việc bồi dưỡng cho hoạt động tự kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và lập hồ sơ quản lý cơ sở

Đây là việc làm thường xuyên và thuộc trách nhiệm của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở được quy định tại Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành, do vậy không có chế độ bồi dưỡng cho hoạt động này.

5. Quy định khác

Ngoài ra, Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan quy định cụ thể về chế độ chính sách cho người tham gia chữa cháy bị tai nạn, bị thương, bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động hoặc bị chết và chế độ chính sách cho cán bộ, đội viên, đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết.Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có ý kiến để bạn đọc rõ.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
 

HSE

Administrator
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

vu long

New Member
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đội trưởng đội phó 0.3 lương cơ sở là ok – khoản này tương ứng với 363k rồi ạ.


Nhưng, các thành viên đội PCCC cơ sở, không bồi dưỡng cho họ thì thật sự là họ không thèm làm.


Nên đã cho, thì nên cho hết, để mọi người cùng có trách nhiệm trong công việc.


Bản thân ngành dệt may – giầy da đa phần CN hưởng lương sản phẩm, để họ rời bỏ cv đi làm nghĩa vụ PCCC mà không có trợ cấp thì đúng là thiệt thòi.
 

tonnyfuture

New Member
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các Anh Chị,
Mình hiện tại có 1 câu hỏi liên quan đó là theo quy định của Công ty thì bên mình sẽ diễn tập phương án PCCC 02 lần/năm. 1 lần công ty sẽ tự thực hiện. 1 lần công ty sẽ liên kết với CS PCCC. Hiện tại Công ty đang thắc mắc là liệu có chi trả phụ cấp cho đội viên đội PCCC cơ sở khi tham gia 02 lần diễn tập này không vì trong luật chỉ dùng từ khi tham gia huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC chứ không dùng từ Diễn tập. Công ty chi trả theo yêu cầu pháp luật và từ ngữ như vầy thì sẽ thiệt thòi cho đội viên PCCC vì thực ra khi diễn tập họ cũng đang tự bồi dưỡng cho mình kĩ năng khi có cháy thật
Rất mong cao kiến của Anh Chị Em để có thể thuyết phục cho việc chi trả này từ Công ty.
Chân thành cảm ơn
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,169
Bài viết
40,337
Thành viên
30,708
Thành viên mới nhất
lebalam
Top