Quản lý môi trường Phương án bảo vệ môi trường

Thupham

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Hải Dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh chị em cho e hỏi với. Trong quyết định phê duyệt ĐTM bên e có nội dung yêu cầu lập Phương án bảo vệ môi trường, có phải Phương án BVMT theo phụ lục 7, TT 31/2016/BTNMT k ạ? Và phương án này chỉ lập 1 lần lưu nội bộ hay lm hàng năm gửi lên Sở ạ?
Và về hồ sơ xin phép xả thải vào môi trường đối vs cơ sở đã đi vào hoạt động, có quy định nào thể hiện rõ các thông số phải quan trắc cho 2 điểm nước đầu vào và đầu ra của htxlnt để kẹp vào hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải k ạ?
E xin cảm ơn!
 
scroll-topTop