Tài liệu PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THEO MẪU PC11.THAM KHẢO

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
298
Nơi ở
Quãng Nam

Đính kèm

  • PHƯƠNG ÁN PCCC PC1. THAM KHẢO.pdf
    968.1 KB · Lượt xem: 2,084

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
298
Nơi ở
Quãng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phương an của bác Bình úp lên lỗi thời rồi nha các bạn, chú ý xây dượng theo thông tư mới (Thông tư 149/2020)
cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến ,nhưng tại thời điểm mình Post bài lên thì thông tư 149/2020/BCA vẫn chưa ra đời. Đông thời đối với các cơ sở xây dựng PA trước ngày nghị định 136/2020, nếu ko có thay đổi thì theo điều khoản chuyển tiếp vẫn áp dụng PA cũ đã được phê duyệt.
 
scroll-topTop