Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Phương pháp thí nghiệm nước thải công nghiệp

lieuyersin

New Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
phương pháp thí nghiệm các chỉ tiêu trong nước thải công nghiệp

bạn có thể tham khảo các tiêu chuẩn sau:
pH (TCVN 6492:1999), BOD5 (TCVN 6001:1995), COD (APHA 5220D), NH4 (Ú EPA method 350-2), nito tổng ( TCVN 6638:2000), P tổng (APHA 45000-PC), coliform ( APHA 21 ed. 2005 (9221 B). đó là một số chỉ tiêu căn bản hay phân tích trong nước thải công nghiệp. các bạn góp ý thêm nha
 
Top