Ứng dụng Gom Rác GRAC

phuơng pháp tiền xử lý nước thải trước khi phân tích

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nếu bạn muốn COD, BOD hoà tan thì chỉ cần lọc rồi đem đi phân tích. Còn như phân tích kim loại nặng thì dùng axit để đưa các kim loại về dạng tan để tránh kết tủa (với điều kiện là phải đo pH trước khi thêm axit nhé).
Và muốn kết quả phân tích chính xác thì bạn nên bảo quản lạnh các mẫu (dưới 4 độ C).
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nếu bạn muốn COD, BOD hoà tan thì chỉ cần lọc rồi đem đi phân tích. Còn như phân tích kim loại nặng thì dùng axit để đưa các kim loại về dạng tan để tránh kết tủa (với điều kiện là phải đo pH trước khi thêm axit nhé).
Và muốn kết quả phân tích chính xác thì bạn nên bảo quản lạnh các mẫu (dưới 4 độ C).
nhất trí với bạn luôn, cái này là chuẩn xác nhất
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mèng ơi
Bước 1: mẫu nước trước khi lấy cần phải xác định xem cần phân tích những chỉ tiêu gì? sau đó xem xem phân tích đó có lặp lại không? cần bao nhiêu mililit nước.
Bước 2:Cần phải xem xem chỉ tiêu mình phân tích đó thì cần phải lấy bằng dụng cụ lấy mẫu gì? thiết bị lấy đựng mẫu là bình gì (bình nhựa, bình thủy tinh,....) ví dụ phân tích Flo không thể đựng bằng bình thủy tinh được. Sau đó tiến hành xử lý bình trước khi đựng mẫu. Vd: bình lấy mẫu kim loại nặng thì cần phải xử lý sạch bằng cách ngâm axit qua đêm chẳng hạn.
Bước 3: xác định được số bình lấy mẫu (cho một mẫu) mỗi bình sẽ là 1 hoặc nhiều chỉ tiêu (nếu cách bảo quản như nhau). Sau đó xem xem cách bảo quản mẫu đó. Thời gian để mẫu trong điều kiện lạnh là bao nhiêu. VD H2S, NO2 phải phân tích càng sớm càng tốt, BOD5, COD được mấy ngày tùy theo cách bảo quản. Và đừng quên lấy mẫu trắng hiện trường
Trên đây là lý thuyết về lấy mẫu môi trường dành cho ai làm thực sự, còn ai làm lấy lệ thì ko cần
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
phương pháp lấy mẫu

mèng ơi
Bước 1: mẫu nước trước khi lấy cần phải xác định xem cần phân tích những chỉ tiêu gì? sau đó xem xem phân tích đó có lặp lại không? cần bao nhiêu mililit nước.
Bước 2:Cần phải xem xem chỉ tiêu mình phân tích đó thì cần phải lấy bằng dụng cụ lấy mẫu gì? thiết bị lấy đựng mẫu là bình gì (bình nhựa, bình thủy tinh,....) ví dụ phân tích Flo không thể đựng bằng bình thủy tinh được. Sau đó tiến hành xử lý bình trước khi đựng mẫu. Vd: bình lấy mẫu kim loại nặng thì cần phải xử lý sạch bằng cách ngâm axit qua đêm chẳng hạn.
Bước 3: xác định được số bình lấy mẫu (cho một mẫu) mỗi bình sẽ là 1 hoặc nhiều chỉ tiêu (nếu cách bảo quản như nhau). Sau đó xem xem cách bảo quản mẫu đó. Thời gian để mẫu trong điều kiện lạnh là bao nhiêu. VD H2S, NO2 phải phân tích càng sớm càng tốt, BOD5, COD được mấy ngày tùy theo cách bảo quản. Và đừng quên lấy mẫu trắng hiện trường
Trên đây là lý thuyết về lấy mẫu môi trường dành cho ai làm thực sự, còn ai làm lấy lệ thì ko cần
 
Top