Phương pháp ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

sosmoitruong

Mầm xanh
Bài viết
10
Website
www.sosmoitruong.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lượng phương tiện giao thông đường thuỷ lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ đâm va gây sự cố tràn dầu. Bản vẽ minh hoạ dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về phương pháp ứng phó sự cố tràn dầu trên sông để làm sao giảm thiểu thiệt hại cho môi trường và kinh tế.
Ảnh lớn vui lòng xem tại đây:
https://photo.tinhte.vn/store/2015/10/xengallery_photos_l_38399_ee55107234c2fc16bdaeb26c9713e8a8.jpg
xengallery_photos_l_38399_ee55107234c2fc16bdaeb26c9713e8a8.jpg
 
scroll-topTop