Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Phương pháp xử lý nước thải ô nhiễm dầu

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC TỔNG KHO XĂNG DẦU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO XĂNG DẦU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vấn đề chống ô nhiễm môi trường do dầu gây ra đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, nhất là những nước có nền công nghiệp dầu khí phát triển. Việt Nam cũng là một nước xuất khẩu dầu thô và vấn đề ô nhiễm do dầu gây ra là không thể tránh khỏi.
Các vụ rò rỉ và tràn dầu đã được cục môi trường thống kê từ năm 1989. Trong đó sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 10 năm 1994 tàu chở dầu của Singapore đâm vào cầu tàu ở cảng Cát Lái trên sông Sài Gòn gần thành phố Hồ Chí Minh làm tràn hơn 1.700 tấn dầu. Vùng bị ảnh hưởng bao gồm khu cảng và hơn 30.000 ha ruộng lúa, trại cá và trại vịt.
Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải có phương pháp xử lý triệt để lượng nước ô nhiễm này. Dựa trên cơ sở tổng hợp các phương pháp hiện có và hiện trạng ô nhiễm đề tài ra đời như là một giải pháp gơị ý cho việc làm sạch nước nhiễm dầu.
Mục tiêu của đề tài: đưa ra giải pháp xử lý nước nhiễm dầu từ các tổng kho và đề suất quy trình xử lý nước nhiễm dầu từ các kho xăng dầu ở TP. HCM, dựa trên cơ sở tổng quan các phương pháp xử lý và các kết quả đẵ được ứng dụng từ các phương pháp đó.
 

Đính kèm

c0228

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu mỡ phù hợp với điều kiện Việt Nam (Kỹ thuật, kinh tế,...) là rất cần thết hiện nay. Đề tài "NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NƯỚC NHIỄM DÀU TỪ CÁC TỔNG KHO XĂNG DẦU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO XĂNG DẦU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" cung cấp những thông tin rất bổ ích. Mình cũng muốn sử dụng một số thông tin trong đề tài này nhưng mình không biềt nguồn gốc đề tài như: đề tài do cá nhân tổ chức nào thực hiện, cơ quan chủ quản, đề tài đã công bố chưa? Nhờ các bạn giúp mình nhé. Các bạn có đề tài, tài liệu về xử lý nước thải nhiễm dầu mỡ cho mình xin nữa với. Mình xin chân thành cảm ơn!
 

Chủ đề mới

Top