POPs

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
POPs ( Persistant Organic pollutants )


 • Có nguồn gốc từ Cacbon
 • Tích lũy sinh học trong các mô mỡ
 • Khuyếch đại sinh học thông qua chuỗi thức ăn
 • Khả năng phát tán xa
 • Gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường

Vật lý:

 • Chứa nhóm halogen
 • Tan trong mỡ, tan ít trong nước
 • Bền với nhiệt, ánh sáng và quá trình phân hủy sinh học,hóa học
 • Dễ bay hơi, phát tán xa
 • Dạng tồn tại: rắn (BVTV), lỏng (PCBs), khí (sản phẩm cháy)
Hoá học:

 • Có khả năng phân huỷ trong axit và kiềm
 • Khả năng tích luỹ, phóng đại sinh học
POPs theo công ước Stockhom
Là những hóa chất có tính độc hại, tồn tại bền vững trong môi trường, phát tán rộng và tích lũy trong hệ sinh thái, gây hại cho sức khỏe con người

 • Polychlorinated biphenyls (PCBs)
 • Dioxin
 • Furan
 • DDT
 • Aldrin
 • Dieldrin
 • Chlordane
 • Endrin
 • Heptachlor
 • Hexachlorobenzen
 • Mirex
 • Toxaphene
NGUỒN PHÁT SINH
Theo loại POPs quan trọng nhất:

 • PCBs: dầu biến thế, tụ điện, ắc quy, chất bôi trơn, sản xuất nhựa…
 • Dioxin và furan: lò đốt chất thải, sản xuất thuốc BVTV,…
 • DDT: thuốc BVTV
Nguồn: sưu tầm

Link tham khảo thêm:
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?t=4813
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?t=1462

Chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs) là những hợp chất hóa học có nguồn gốc từ Cacbon, sản sinh ra do các hoạt động công nghiệp của con người. POPs bền vững trong môi trường, có khả năng tích tụ sinh học qua chuỗi thức ăn lưu trữ trong thời gian dài, có khả năng phát tán từ xa từ các nguồn phát thải và tác động xấu đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

PoPs là hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền, rất nguy hiểm, gây nguy hại cho môi trường và con người. Công ước Stockholm xác nhận 12 loại POPs là các hóa chất trừ sâu và các chất thải gây ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với con người và động thực vật, trong đó có các hóa chất như PCB, DDT và dioxin.12 loại này nằm trong 3 nhóm chính là: hoá chất bảo vệ thực vật, hoá chất dùng trong công nghiệp và hoá chất phát sinh không chủ định.
1.PCBs: là một hóa chất công nghiệp sử dụng trong những dòng chất lỏng trao đổi nhiệt, chât phụ gia cho ngành sản xuất sơn, giấy, không chứa cacbon, nhựa và nhiều ứng dụng công nghệ khác. Đã bị cấm sản xuất và rất hạn chế trong mức độ sử dụng
2.Các hợp chất Dioxin: là sản phẩm phụ trong các hoạt động sản xuất của các ngành công nghiệp, bị hạn chế khi sử dụng
3.Các hợp chất của Furan: là sản phẩm phụ của các ngành công nghiệp, sử dụng rất hạn chế.
4.DDT: là một trong những loại thuốc trừ sâu dùng để diệt côn trùng, bảo vệ mùa màng trong nông nghiệp.
5.Toxaphene: là một loại thuốc trừ sâu. Dùng để diệt côn trùng trên cây bông vải, cây lúa, cây ăn trái, các loại đậu và rau quả… Bị cấm sử dụng rộng rãi
6.Aldrin: là một loại thuốc trừ sâu, được dùng để diệt côn trùng trong đất bảo vệ mùa màng, bị cấm sử dụng
7.Dieldrin: là một loại thuốc trừ sâu, dùng để kiểm soát côn trùng và các tác nhân gây bệnh. Rất hạn chế sử dụng.
8.Eldrin: là loại thuốc trừ sâu. Sử dụng trong các vụ mùa và kiểm soát động vật gặm nhấm, bị cấm sử dụng rộng rãi.
9.Heptaclo: dùng để diệt côn trùng, diệt mối.
10.Mirex: là một trong những loại thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng rộng rãi.
11.Hexacloruabenzen (HCB) : thuộc nhóm thuốc trừ sâu và các sản phẩm phụ phát thải trong công nghiệp khi sản xuất nhựa, bị cấm sử dụng rộng rãi.
12.Clordane: nằm trong danh sách thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng.
Theo loại POPs quan trọng nhất:
PCBs: dầu biến thế, tụ điện, ắc quy, chất bôi trơn, sản xuất nhựa…
Dioxin và furan: lò đốt chất thải, sản xuất thuốc BVTV,…
DDT: thuốc BVTV
Công thức hóa học:
PCBs ( Polychlorinated Bi-phenyls)
Dioxins (PCDDs) và Furans

DDT

Những khó khăn trong việc kiểm soát POPs
-Chưa có quy chế và khung để quản lý các hợp chất POP.
-Chỉ mới chính thức tham gia công ước Stockhoml được hơn một năm qua và hiện nay mới đang tiến hanh thực hiện việc xây dựng chương trình hành động quốc gia.
-Khái niệm về sự phân biệt giữa POP hay chất thải nguy hai và chất thải độc hại vẫn chưa rõ ràng.
-Thiếu thiết bị, phòng thí nghiệm đạt chuẩn và mạng lưới quan trắc. Một số mẫu phân tích thậm chí còn phải gửi đi nước ngoài.
-Không có thông tin chi tiết về nguồn thải và bảng thống kê số liệu nguồn thải. Các nguồn phát thải của POP các loại luôn phân tán, không tập trung, nhất là đối với các nguồn phi công nghiệp, không kiểm soát được và cũng chưa có phân tích nào đã thực hiện đối với các nguồn này.
-Thiếu kỹ thuật và bộ phận nhân sự quản lý chuyên nghiệp.
-Thiếu nguồn hỗ trợ tài chính để chương trình/ kế hoạch được xúc tiến. Đây cũng là yếu tố quan trọng đòi hỏi nhà nước phải có một khoản ngân sách cho việc quản lý toàn bộ các chất POP này.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop