Ứng dụng Gom Rác GRAC

[Poster] AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNG

bigbigzerroo

Active Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
* Xe nâng la loại xe công nghiệp loại nhỏ có bệ nâng hạ, có mũi chĩa để luồn phía dưới kiện hàng cần nâng chuyển.
* Xe nâng sử dụng nguồn năng lượng: Dầu diezen, điện, gas hóa lỏng...

Tờ rơi khổ 21x31cm, tại xưởng in của Viện.
Nội dung file pdf - song ngữ Việt - Hàn

Nguồn : Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động
 

Đính kèm

Top