[Poster] AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNG

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
* Xe nâng la loại xe công nghiệp loại nhỏ có bệ nâng hạ, có mũi chĩa để luồn phía dưới kiện hàng cần nâng chuyển.
* Xe nâng sử dụng nguồn năng lượng: Dầu diezen, điện, gas hóa lỏng...

Tờ rơi khổ 21x31cm, tại xưởng in của Viện.
Nội dung file pdf - song ngữ Việt - Hàn

Nguồn : Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động
 

Đính kèm

scroll-topTop