Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

[Poster] An toàn lao động cho NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Những lưu ý cho người lao động chế biến cà phê:
  1. Mang giày, ủng chống trơn trượt khi chế biến cà phê theo phương pháp ướt
  2. Sau khi chế biến thu hồi vỏ, cành lá cà phê để ủ men làm phân bón
  3. Xử lý nước thải cà phê đạt tiêu chuẩn loại B trước khi thải vào đất
...............

Nguồn : Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động
 

Đính kèm

Top