Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

[POSTER] - SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN: BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phương tiện bảo vệ cá nhân (BVCN) là giải pháp đơn giản nhất bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động
Có những phương tiện bảo vệ cá nhân nào?...
Tờ rơi khổ 21x31cm, tại xưởng in của Viện. Giấy phép xuất bản số: 12-87/LĐ ngày 27/5/2008.
Nội dung file pdf (Song ngữ Việt - Hàn)

Nguồn : Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động
 

Đính kèm

Top