[POSTER] - SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN: BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phương tiện bảo vệ cá nhân (BVCN) là giải pháp đơn giản nhất bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động
Có những phương tiện bảo vệ cá nhân nào?...
Tờ rơi khổ 21x31cm, tại xưởng in của Viện. Giấy phép xuất bản số: 12-87/LĐ ngày 27/5/2008.
Nội dung file pdf (Song ngữ Việt - Hàn)

Nguồn : Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động
 

Đính kèm

  • sudung_PTBVCN.pdf
    2.5 MB · Lượt xem: 488
scroll-topTop