[Poster + Tài liệu hướng dẫn] Đề Phòng Dịch Cúm Tại Cơ Sở Tiểu Thương

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
A'p phích hướng dẫn Đề Phòng Dịch Cúm Tại Cơ Sở Tiểu Thương - Preparing Small Business Workplaces for an Influenza Pandemic

Tài liệu này được tổng hợp và chuyển ngữ
từ CDC, OSHA và pandemicflu.gov
............
Cơ quan OSHA đề nghị các cơ sở thương mại nên lên kế hoạch bao gồm 4 sự kiểm soát như sau:
1. Kiểm soát kỹ thuật
2. Kiểm soát hành chánh
3. Kiểm soát công việc
4. Dụng cụ bảo hộ cá nhân

Còn đây là tài liệu [Tài Liệu Hướng Dẫn Để Chuẩn Bị Cho Đại Dịch Cúm Tại Nơi Làm Việc]
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
scroll-topTop