Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

[Poster - Tờ rơi] Những quy định về an toàn trong sử dụng máy cưa đĩa:

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L

Những quy định về an toàn trong sử dụng máy cưa đĩa:
  1. Kiểm tra đĩa cưa, vặn chặt các vít…đảm bảo không có hiện tượng rạn nứt, sứt mẻ.
  2. Phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân trong khi làm việc
  3. Sau khi kết thúc công việc phải tắt nguồn điện vào máy. Quét dọn sạch sẽ mùn cưa, mảnh vụn và sắp xếp ngăn nắp nơi làm việc.

...........

Nguồn : Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top