Poster - Tờ rơi tuyên truyền về một số Bệnh Nghề Nghiệp

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về an toàn - sức khỏe - bệnh nghề nghiệp cho người lao động, nhân viên y tế cần treo trong phòng y tế - góc y tế, cung cấp tờ rơi tuyên truyền cho NLD ở những giờ nghỉ giữa ca.

Dưới đây mình giới thiệu 1 số poster - tờ rơi sau:
1. Poster tuyên truyền phòng chống bệnh nghề nghiệp

2. Các biện pháp phòng chống bệnh bụi phổi.

3. Các biện pháp phòng chống bệnh da nghề nghiệp.

4. Các biện pháp phòng chống bệnh điếc nghề nghiệp.

5. Phòng chống tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp.
 

Đính kèm

scroll-topTop