Ứng dụng Gom Rác GRAC

PT Động học dự đoán lượng bùn_ HT XLNT Đô thị_PP sinh học hiếu khí kết hợp lọc màng

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nghiên cứu đã tiến hành thiết lập được phương trình động học biểu diễn mối quan hệ giữa sản lượng bùn trong hệ thống xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp bùn hoạt tính kết hợp lọc màng với các thông số như nồng độ cơ chất, hệ số phân hủy nội bào, thời gian lưu bùn, thời gian lưu thủy lực.

Nguồn: Tạp chí Phát triển KH&CN
Mã:
yeumoitruong.vn
 

Đính kèm

Top