QCKTQG về môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

xq.cnmt

Ms. Xuân Quỳnh - 0903.758.543
Bài viết
183
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bộ QCKTQG về Môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội gồm:
1. QCTDHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp
2. QCTDHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Nước thải công nghiệp
3. QCTDHN 03:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp sản xuất Xi măng
4. QCTDHN 04:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Nước thải công nghiệp Dệt may
5. QCTDHN 05:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Nước thải công nghiệp Giấy và Bột giấy

Xin xem thêm file đính kèm
 

Đính kèm

scroll-topTop