QCKTQG về môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội

xq.cnmt

Ms. Xuân Quỳnh - 0903.758.543
Bài viết
183
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bộ QCKTQG về Môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội gồm:
1. QCTDHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp
2. QCTDHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Nước thải công nghiệp
3. QCTDHN 03:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp sản xuất Xi măng
4. QCTDHN 04:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Nước thải công nghiệp Dệt may
5. QCTDHN 05:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Nước thải công nghiệp Giấy và Bột giấy

Xin xem thêm file đính kèm
 

Đính kèm

 • QCTDHN 01-2014-BTNMT ve Khi thai cong nghiep.doc
  169 KB · Lượt xem: 729
 • QCTDHN 02-2014-BTNMT ve Nuoc thai cong nghiep.doc
  216.5 KB · Lượt xem: 736
 • QCTDHN 03-2014-BTNMT ve Khi thai cong nghiep san xuat Xi mang.doc
  93.5 KB · Lượt xem: 553
 • QCTDHN 04-2014-BTNMT ve Nuoc thai cong nghiep Det may.doc
  159.5 KB · Lượt xem: 508
 • QCTDHN 05-2014-BTNMT ve Nuoc thai cong nghiep Giay va bot giay.doc
  144 KB · Lượt xem: 546
scroll-topTop