QCVN 01, 02, 03, 04:2008/BTNMT

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quyết định 04/2008/BTNMT về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

QCVN 01:2008/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su.
QCVN 02:2008/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế.
QCVN 03:2008/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

Link download: http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=550&d=1229572885
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QCVN 01:2008/BTNMT , QCVN 02:2008/BTNMT , QCVN 03:2008/BTNMT

1. QCVN 04 : 2008
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT
National technical regulation on the pesticide residues in the soils

Download


2. QCVN 08 : 2008
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT
National technical regulation on surface water quality

Download

3. QCVN 09 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
National technical regulation on underground water quality
Download

4. QCVN 10 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ
National technical regulation on c oastal water quality
Download

5. QCVN 14 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
National technical regulation on domestic wastewater
Download

6. QCVN 13 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY
National technical regulation on the effluent of textile industry
Download


7. QCVN 11 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN
National technical regulation on the effluent of aquatic products processing industry
Download

8. [BQCVN 12 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY
National technical regulation on the effluent of pulp and paper mills [/B]
Download
 

Huong Lan

Mầm 2 lá
Bài viết
43
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
híc. Post bài là một điều vô cùng tuyệt vời vì đã share kiến thức cho nhiều người khác, và đặc biệt rất quý đối với những người chưa được một lần được "diện kiến" BUT tài liêu cần chính xác giùm bà kon ơi! Dân tình đã không biết, tài liệu còn nhầm lẫn thế này thì chết lun rồi.:018::02:
 
scroll-topTop