QCVN 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - 2008 ve Nước mặt, Nước ngầm,Nước biển,NT thủy sản, Giấy, Dệt m

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường.

QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.
QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.
QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biển thủy sản.
QCVN 12:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may.
QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất.
 
N

Ngô Tiểu Minh

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Quyết định này đã đăng công báo ngày 16/1/2009, có hiệu lực rồi bạn ạ.
- Bạn nên xem Điều 3 Nghị định 80/2006 và Điều 4, 5 NĐ 80 được sửa đổi bổ sung bởi NĐ 21/2008; Luật ban hành tiêu chuẩn quy chuẩn 2007. TCVN 6772 không bị bắt buộc áp dụng như quy định tại quyết định 35/2002 nữa, và bị thay thế bắt buộc áp dụng bằng QCVN 14:2008
 

aimabiet

Cây công nghiệp
Bài viết
135

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An

Đính kèm

  • QUY CHUAN MOI TRUONG 2008.rar
    294.5 KB · Lượt xem: 3,209

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An

tuananh070

Cây công nghiệp
Bài viết
151
Website
www.facebook.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường.

QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.
QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.
QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biển thủy sản.
QCVN 12:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may.
QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất.

Đây bạn. Load về mà dùng

Tài liệu này rất hay. Cám ơn các bạn rất nhiều :018:
 
scroll-topTop