QCVN 20:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người;
QCVN 20:2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người;
Có hiệu lực ngày 25 tháng 01 năm 2016;
Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm
 

Đính kèm

  • QCVN SAN NANG - da ky ban hanh - 14.12.2015.doc
    143 KB · Lượt xem: 617
  • TT 48 BLÐTBXH.pdf
    29.4 KB · Lượt xem: 476
scroll-topTop