QCVN 20:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người;
QCVN 20:2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người;
Có hiệu lực ngày 25 tháng 01 năm 2016;
Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm
 

Đính kèm

scroll-topTop